AMSTELVEEN KAN BETER
Parkeerverbod scooters etc.
is handhaafbaar.


Van:
Verkeersvragen (LP Team Verkeer) [mailto:verkeersvragen.lptv@om.nl]
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 11:03
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Vragenformulier

Geachte heer Van Waning,

Hartelijk dank voor uw vraag. Mijn excuses voor de late beantwoording. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden heb ik contact opgenomen met de commissie Feiten en Tarieven van het Openbaar Ministerie en met de gemeente Amstelveen.


In principe mogen fietsen en bromfietsen (scooters) worden geplaatst op het troittoir. Dit is bepaald in artikel 27 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.


Artikel 27

Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel op andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen.

Het probleem van de geparkeerde scooters in het Amstelveense Stadshart zou de gemeente op kunnen lossen door het plaatsen van bord E3, verbod plaatsen van fietsen en bromfietsen. Ik heb van een medewerker van de gemeente Amstelveen begrepen dat deze borden niet zijn geplaatst. Als deze borden worden geplaatst is het mogelijk om de overtreding te handhaven en kunnen bestuurders van scooters worden bekeurd. Meer informatie over dit bord vindt u onder de volgende link:

cid:167074914@08032012-2989
        cid:167074914@08032012-2990        bord E3, en bord E3 voor zonale toepassing

http://kennisnet.crow.nl/verkeerstekens/_t63_p0_m7_i3641.htm

De medewerker van de gemeente Amstelveen heeft aangegeven dat de gemeente dit in overweging zal nemen zodat kan worden gehandhaafd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Margriet Mensink,
medewerker helpdesk

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket Team Verkeer
Postbus 18700
3501 CS  UTRECHT

www.verkeershandhaving.nl


Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 11:41
Aan: Verkeersvragen (LP Team Verkeer)
Onderwerp: Scooterverbod Gemeente Amstelveen (RE: Vragenformulier)

Geachte mevrouw Mensink,

Hartelijk dank voor uw informatie.

Dat bord E3 heb ik inderdaad in veel winkel- en voetgangersgebieden gezien. Dat bord maakt echter geen verschil tussen enerzijds schone en stille fietsen (die gemeenten vaak wél in voetgangersgebieden willen toestaan) en lawaaiige, luchtvervuilende en vaak hinderlijke en zelfs gevaarlijke scooters en bromfietsen (die de meeste gemeenten daar terecht willen weren).

Bestaat er dus inderdaad geen bord waarmee alleen een verbod op het plaatsen van scooters etc. wordt aangegeven? Dan wordt het wel tijd dat dit er komt.

Er zou ook geen onderscheid meer moeten worden gemaakt tussen brom- en snorfietsen. Die zijn immers allemaal even hinderlijk, lawaaiig en luchtvervuilend.
De gemeente Amstelveen maakt helaas geen gebruik van haar recht en mogelijkheid om  bepaalde plaatsen dwingend aan te wijzen voor het plaatsen van scooters etc. Zodoende worden die – ondanks het uitdrukkelijke verbod - nog steeds overal in het Stadshart geparkeerd en rijden zij dus ook overal in het winkelcentrum, met alle hinder en risico’s (bijvoorbeeld berovingen en overvallen) van dien. Een overheid die het rijden met scooters wil verbieden, moet beginnen met het parkeren ervan te ontmoedigen.)

Nogmaals mijn dank en vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen
www.amstelveenkanbeter.nl

http://www.amstelveenkanbeter.nl/ombudsman
http://www.amstelveenkanbeter.nl/02%20Stadshart_scootervrij/index.html  

Van: Verkeersvragen (LP Team Verkeer) [mailto:verkeersvragen.lptv@om.nl]
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 12:10
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Scooterverbod Gemeente Amstelveen (RE: Vragenformulier)

Geachte heer Van Waning,

Er is inderdaad geen bord dat alleen een parkeerverbod van bromfietsen/scooters aangeeft. Wel kan de gemeente een uitzondering maken voor fietsen door middel van een onderbord. Zie volgende link:

http://kennisnet.crow.nl/verkeerstekens/_t63_p0_m7_i3373.htm

Met vriendelijke groet,

Margriet Mensink
medewerker helpdesk

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket Team Verkeer


Verkeersvragen (LP Team Verkeer) [mailto:verkeersvragen.lptv@om.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 14:56
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Scooterverbod Gemeente Amstelveen (RE: Vragenformulier)

Geachte heer Van Waning,

Scooters kunnen niet altijd op kenteken worden bekeurd. Dat heeft te maken met hoe het verbod (parkeren van scooters) is geregeld in bijvoorbeeld een plaatselijke verordening. Als gebruik wordt gemaakt van het bord E3, dan kan op kenteken worden bekeurd.

Met vriendelijke groet,

Margriet Mensink
medewerker helpdesk

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket Team Verkeer


Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 15:48
Aan: Verkeersvragen (LP Team Verkeer)
Onderwerp: RE: Scooterverbod Gemeente Amstelveen (RE: Vragenformulier)

Geachte mevrouw Mensink, 

Hartelijk dank voor uw antwoord op mijn vraag.

Heeft u hiervan een afschrift gestuurd naar de afdeling Handhaving van de gemeente Amstelveen? Zo niet, dan zal ik dat heel graag doen.

Terwijl ik dit schrijf hoor ik buiten op het Stadsplein de (snor)scooters door het voetgangersgebied scheuren. Ze staan geparkeerd, pal bij de ingangen van winkels, banken, café’s en restaurants, openbare bibliotheek en het overdekte winkelcentrum, terwijl toch overal borden met ‘Stadshartregels’ staan. De eerste regel is dat (snor)scooters verboden zijn. Wat een afgang voor het openbaar bestuur. Voor de veiligheid is het natuurlijk ook niet goed.

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen.

Van: Verkeersvragen (LP Team Verkeer) [mailto:verkeersvragen.lptv@om.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 15:51
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Scooterverbod Gemeente Amstelveen (RE: Vragenformulier)

Geachte heer Van Waning,

Ik heb telefonisch contact gehad met de gemeente Amstelveen en ook per e-mail aan de gemeente bevestigd dat als bord E3 wordt gebruikt op kenteken kan worden bekeurd. De medewerker heeft toegezegd dit in overweging te nemen.
 

Met vriendelijke groet,
 

Margriet Mensink,
medewerker helpdesk

Openbaar Ministerie
Landelijk Parket Team Verkeer

www.amstelveenkanbeter.nl

post@amstelveenkanbeter.nl