AMSTELVEEN KAN BETER

Bijdragen van RvW aan het publieke debat
op het reactie- en discussieforum van
Amstelveen.blog.

Demonstratie voor vrijheid bij raadhuis
Door Johan Bos op 8 januari 2015 om 13:43, in de categorie Algemeen.

Ook in Amstelveen wordt gedemonstreerd voor de vrijheid van meningsuiting. Dat gebeurt vandaag (donderdag 8 januari) bij het raadhuis om 18.00 uur. Net als in veel andere plaatsen in Nederland en Europa wordt dan een minuut stilte in acht genomen, ter  nagedachtenis van de slachtoffers in Parijs, redactieleden van een kritisch tijdschrift, die door extreme moslims om het leven zijn gebracht. Die laatsten zeiden hun profeet Mohammed te willen wreken op het blad.
In Nederland zijn de lokale demonstraties geďnitieerd door het landelijke genootschap van burgmeesters. Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen, zegt geschokt te zijn door de afschuwelijke aanslag in Parijs. Het raadhuis, op het plein waarvoor de demonstratie plaats vindt, is het hart van de lokale democratie, zegt ze.
Het is de bedoeling dat deelnemers aan de demonstratie om 17.45 uur aanwezig zijn. Na de minuut stilte spreekt de burgemeester.  Aan degenen die meedoen, wordt gevraagd  licht (zaklamp, lampion, kaars) mee te nemen.  “Om met elkaar als Amstelveners onze stem te laten horen voor de vrijheid en waarden van onze samenleving”, meldt de gemeente.
http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2015/01/08/demonstratie-voor-vrijheid-bij-raadhuis#comment-219143  

REACTIES

Robert van Waning
De moordpartij in Parijs was een tragische en verontrustende gebeurtenis. Ik betreur het verlies van de levens van moedige journalisten en kunstenaars die niet bang waren om hun opvattingen en meningen te uiten.
Veel reacties van journalistieke media zijn echter hypocriet. Zij censureren en blokkeren namelijk zelf meningsuitingen van kritische burgers op hun openbare reactie- en discussiefora censureren en blokkeren als de inhoud daarvan hun niet welgevallig is.
Het is goed dat in Amstelveen wordt gedemonstreerd voor vrijheid van meningsuiting. Die wordt hier namelijk niet erkend als fundamenteel en onvervreemdbaar grondrecht voor iedereen.
Zihni Özdil schreef in zijn gastcolumn in de NRC van 6/9/2014:
"Vrijheid van meningsuiting is OK, behalve als je mening onwelgevallig is en je die in het openbaar uit."
Dat geldt ook voor de krant die ons gemeentebestuur gebruikt voor haar officiële bekendmakingen.
Persvrijheid is afgeleid van - en gebaseerd op - de vrijheid van meningsuiting van gewone burgers.

PG van Faassen
Altijd leuk, dat rvw iets verschrikkelijks vindt, en dan direct er met een maar achter aankomt.
Nog leuker is dat rvw altijd dubieuze figuren aanhaalt, zie :
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/het-korte-lontje-van-zihni-ozdil/
En zo zijn er nog meer dingen te vinden dank zij onze vriend Google, over de vrienden van rvw.
rvw interesseert het helemaal niets hoeveel doden er vallen bij aanslagen, of vliegtuigen die die naar beneden gehaald worden. Dit soort dingen grijpt hij met beide handen aan om weer eens met zijn geklaag iedereen lastig te vallen.
8 januari 2015 at 18:43  

Robert van Waning
Heb je inhoudelijk nog iets te melden, Van Faassen/Peterpc?
Bij de vrijheid van meningsuiting is het niet relevant wélke mening wordt geuit, en al helemaal niet of die de redactie wel bevalt.
Het merkwaardige is dat Amstelveense redacties liever jouw grofheden en persoonlijke beledigingen zien dan mijn fatsoenlijke en gefundeerde kritiek.
8 januari 2015 at 19:15  

tante bep
rvw heb jij nog iets inhoudelijks te melden? Dit gaat over die wandaad in Parijs en jij begint direct weer te melken over het jouw vermeende onrecht aangedaan. Al zou het nog zo zijn, dan staat het toch niet tot in verhouding. Bij wat jij er de laatste tijd uitbalkt, is werkelijk ongelovelijk en daar passen inderdaad enkel grofheden a la PC bij. Ik hoop dat ie jou als jij zo door gaat tot in de eeuwigheid blijft stalken.
8 januari 2015 at 23:00  

PG van Faassen
@tante bep, ik stalk niet en keiharde cynische reacties zie ik niet als grofheden.
9 januari 2015 at 6:49  

Robert van Waning
Tante Bep hoopt dat Van Faassen/Peterpc zal doorgaan met zijn (gedeeltelijk succesvolle) pogingen om mij het zwijgen op te (laten) leggen.
Als in Amstelveen wordt gedemonstreerd voor onze vrijheid van meningsuiting, dan mag er geen uitzondering worden gemaakt voor meningen die sommigen liever niet horen.
Vrijheid van meningsuiting is de basis, het hart en de motor van democratie.
Iedere beperking van die vrijheid – en van de mogelijkheid om die uit te oefenen – is een aantasting van de manier waarop wij samenleven en onze maatschappij willen laten functioneren. Openbare reactie- en discussieruimten vormen daar een onderdeel van.
9 januari 2015 at 7:31  

Johan Bos
Ik vind niet dat je kunt zeggen dat in Amstelveen vrijheid van meningsuiting wordt beknot o0p staffe van de kogel (want daar hebben we het over). Dat één medium één burger niet toelaat, doet niets af van het grondrecht. Iedereen mag hier een blad of site beginnen en daarop zijn mening geven. Overigens zal Charlie ook niet elke reactie van iedereen opnemen. Dat de gemeente in de lokale krant adverteert, heeft – ik blijf het herhalen – niets met het maken van een soort Pravda te maken. Overigens kreeg ik nog steeds geen antwoord op de vraag of het bij die Engelse kranten nu gaat om advertenties of regelrechte subsidie van de overheid. Dat maakt namelijk een enorm verschil…
9 januari 2015 at 8:43  

Robert van Waning
@JB, volgens u betekent vrijheid van meningsuiting alleen dat kritische burgers niet mogen worden doodgeschoten. “Want daar hebben we het over,” schrijft u. Zij mogen dus wel worden gecensureerd, geblokkeerd, weggepest en zelfs verbannen, zodat zij niet meer kunnen deelnemen aan het publieke debat op het forum van – bij voorbeeld – de ‘gemeentekrant’ AVN/Dichtbij.
Een willekeurige uitsluiting van één burger vanwege diens onwelgevallige meningsuitingen veroorzaakt een angstcultuur. Die beperkt de onbevangenheid beperkt waarmee andere burgers aan de publieke discussies zullen meedoen. Doel bereikt.
Net als Geertje verwart u de ‘Ingezonden Brieven’-rubriek in papieren kranten met de reactie- en discussiefora op hun websites. Bij de laatste bestaat praktisch geen ruimtegebrek, al heeft een redactie het volste recht om uit de hand lopende off-topic discussies, scheldpartijen, stalking en hetze te beďndigen.
Uw vraag mbt het Engelse verbod van ‘Townhall Pravda’s had ik op 31/12/2014 om 11:29 uur aldus beantwoord:
“Engelse gemeentebesturen mogen hun officiele en wettelijk verplichte mededelingen aan de inwoners van hun stad niet meer doen in kranten die ten onrechte de indruk wekken dat zij onafhankelijk zijn en algemene journalistiek bedrijven terwijl zij in werkelijkheid financieel afhankelijk zijn van de gemeente en louter ‘His Master’s Voice’-spreekbuizen zijn voor de heersende lokale politiek, bestuur en bureaucratie.”
U had zelf in uw artikel over ‘luie media’ geschreven dat Amstelveense media louter His Masters Voice naar buiten brengen en dat zodoende de bestuurlijk beleden transparantie in de praktijk niet bestaat. B&W en gemeenteraad krijgen volgens u zodoende vrijwel geen weerwerk en tegenspraak. Kennelijk vindt niemand dat erg, want er werd (behalve door mij) verder niet op gereageerd.
Ik hoef u toch niet het verschil uit te leggen tussen een advertentie als ‘Limburg, je zal er maar wonen’ en de bekendmakingen waartoe het gemeentebestuur wettelijk verplicht is. De krant waarin deze staan, heeft voor de inwoners de status en de invloed van een officiële ‘gemeentekrant’.
De gemeentelijke bekendmakingen en andere mededelingen nemens volgens contractuele afspraken telkens minstens twee volle pagina’s van het Amstelveens Nieuwsblad/Dichtbij in. Dit betekent dit voor de uitgevers ervan een vaste bron van inkomsten.
Als tegenprestatie gedraagt die krant zich precies zoals u in uw artikel ‘Het gemak van luie media’ had beschreven: loyaal, onkritisch en bestuursvriendelijk. Daarbij gaat AVN/Dichtbij zelfs zo ver dat kritische burgers dmv censuur, blokkade en verbanning worden uitgeschakeld van deelname aan het openbare publieke debat op haar internetforum.
9 januari 2015 at 12:33 

Johan Bos
Uw draait er omheen, wat die Engelse kranten betreft. Blijkbaar mogen overheden niet in kranten adverteren die al op andere wijze door diezelfde overheden worden gesteund, c.q. hun eigendom zijn (via subsidies). Dat is hier niet aan de orde. Hier adverteert de overheid in een krant die in particuliere handen is. Zoals ok andere instellingen en bedrijven doen. Verder laat ik uw eindeloze herhalingen voor wat ze zijn. En wederom betrap ik u er op dat u weet wat ik denk.
9 januari 2015 at 13:22

Robert van Waning
JB, overheden mogen advertenties plaatsen in alle media die zij daarvoor geschikt achten.
Advertenties verlenen aan een medium echter niet dezelfde status en invloed als de officiële bekendmakingen waartoe een gemeentebestuur vaak wettelijk verplicht is.
Het is de koppeling van die status en invloed aan een bestuursvriendelijke redactioneel beleid die van de lokale democratie de schijnvertoning maakt. U wees daar terecht op in uw vorige artikel ‘Het gemak van luie media’: De politieke macht wordt in Amstelveen onvoldoende kritisch gevolgd en beoordeeld door de krant die zich ten onrechte voordoet als een onafhankelijk journalistiek medium.
Burgers mogen ervan uitgaan dat een krant haar democratische functie ook daadwerkelijk vervult. In Amstelveen komen zij echter bedrogen uit.
9 januari 2015 at 14:40

Johan Bos
U blijft voorbij gaan aan mijn betoog. Sommige kranten in Engeland zijn kennelijk door subsidies afhankelijk van lokale overheden. En juist in die kranten mogen overheden niet hun officiele mededelingen (gewoon advertenties) plaatsen. Dat nu is in Amstelveen niet aan de orde, want daar steunt de gemeente – met uitzondering van RTVA – geen enkel medium. Vind u het erg dat ik meen dat u appels met peren vergelijkt?
9 januari 2015 at 17:25

Robert van Waning
De manier waarop een overheid een (zogenaamd) journalistiek medium steunt, is niet zo relevant. Geld is geld. Door contractueel wekelijks twee volledige pagina's van TMG's AVN/Dichtbij af te nemen, steunt ons gemeentebestuur een krant die anders wellicht geen bestaansbasis zou hebben.
Hoe zat het ook alweer met onze burgemeester en haar plaats in de RvT van TMG's WNL?
9 januari 2015 at 17:35

 

Frank bikker
Ik snap niet dat rvw het durft om zijn ban op wat voor manier ook in verband durft te brengen met die wandaad in Parijs. Ziet hij zichzelf als (mini) martelaar van de persvrijheid of zo?
9 januari 2015 at 19:18

 

PG van Faassen
Ik snap het wel frank, rvw grijpt elke wandaad aan tegen het vrije woord om zijn terechte verbanning daarmee in verband te brengen. Wij, ji en ik en nog wat andere mensen maken daar graag gebruik van. rvw maakt daar MISbruik van. Helemaal niet erg, als je dat snapt.
9 januari 2015 at 19:40 

 

Robert van Waning
‘Terechte verbanning’, Van Faasssen? Ken jij de reden dan? Ik niet. Dat is op zichzelf al niet juist. In een rechtsstaat dienen sancties deugdelijk gemotiveerd te worden met verwijzing naar de regel die zou zijn geschonden. Dit is het beginsel ‘Nulla poena sine lege’. De aangeklaagde moet zich ook kunnen verweren.
Geen enkele permanente verbanning is trouwens terecht. Die (onwettige en disproportionele) sanctie staat namelijk nergens vermeld.
“Willekeur regeert op Dichtbij,” luidde mijn laatste reactie op Dichtbij voordat ‘community manager’ Jantine vd Hoven mij eerst voor 1 week en vervolgens zomaar verbande.
9 januari 2015 at 21:00 

 

gerben
De ban van DB op Robert nu dus erkend door Frank.
9 januari 2015 at 19:27 

 

frank
Met leedwezen, ja, want soms zegt ie best goeie dingen, maar hij is gefrustreerd en dan gaat ie doordraven en weet ie niet van ophouden.
9 januari 2015 at 19:46 

 

gerben
Eens. Is het een optie om met z’n allen – alle veelplegers in reageren op de locale websites – bijeen te komen?Onder voorzitterschap van de Korpschef?
9 januari 2015 at 20:09 

 

Robert van Waning
“Ook in Amstelveen wordt gedemonstreerd voor de vrijheid van meningsuiting,” luidt de titel van dit artikel.
Het gaat dus niet alleen om de vermoorde persvrijheid van journalisten en catrtoonisten die in Parijs zijn doodgeschoten.
Het gaat in het algemeen om het recht en de mogelijkheid om zijn/haar meningen te kunnen uiten zonder enige beperkingen van welke aard dan ook.
Die vrijheid en die mogelijkheid worden in Amstelveen (met medeweten van gemeentebestuur en -raad en lokale journalistiek) niet daadwerkelijk als fundamenteel en onvervreemdbaar grondrecht erkend.
Als ik niet op grond van eigen ervaring hierop de aandachtmag vestigen, is dat een bevestiging van mijn aanklacht.
9 januari 2015 at 19:59 

 

Robert van Waning
“Wij laten ons onze vrijheid niet afpakken. Vrijheid is er ook voor vlijmscherpe en onwelgevallige kritiek, voor scherpe verschillen en bijtende spot. Dat is het wezen van de democratie en tegelijk de kern van echte vrijheid,” zei minister-president Rutte gisteravond op de Dam.
Mooie woorden, die ik helaas niet op Dichtbij mag herhalen, althans niet onder mijn eigen naam. Als ik het onder weer een nieuwe schuilnaam doe, word ik meteen door PG van Faassen/Peterpc of Frank Bikker
herkend en verraden. Zij fungeren gretig als aangevers door mijn echte naam te noemen. De Dichtbij-redactie blokkeert daarop subiet mijn acccount.
Dit is democratie op z’n Amstelveens..
9 januari 2015 at 21:51 

 

Marianne
Juist, ook mijn ‘namen’worden door van Faassen misbruikt op Dichtbij. Als alleenheerser heeft hij volgens zichzelf blijkbaar het alleenrecht op het kwetsen en vernederen van mensen die hun mening geven. “Het vrije woord”…laat me niet lachen. Zelfs de vertaling op Dichtbij van c’est l’encre qui doit couler, pas le sang, kon hij niet vertalen…evenmin als frankbikker. Overigens RvW, ik onderstreep de woorden van Rutte niet. Afleiding van de binnenlandse problemen. Morgen loopt hij blijkbaar mee met de mars in Parijs. Ik kots echt van die man en verder heeft onze burgemeester weer een aanvalsoffensief geopend op de veiligheid. Alsof wij hier in een Jihadistische samenleving leven. Nee, wij zullen allen moeten geloven, via de ‘liberale CDA-oud gedoger van PVV’lui aan het volgen en volkomen onderschikt maken van welke vrijheid dan ook. Om wille van de veiligheid. Ooit wel eens gedacht aan mensen die geen stap buiten de deur meer willen maken vanwege die ‘zgn’ veiligheid????

 

‘Burgerparticipatie’. Hoe???? Middels angstaanjagende beelden? Nee, men is uit op het volledig slaafs maken van inwoners. Aan belastingen voor missies….aan bangmakerij. Ik ben niet bang. Ik heb in Amsterdam de meest geweldige contacten met moslims, met Joden, met Ateisten, met wie dan ook, het maakt mij geen biet uit. Deze gemeente gaat ook weer volgens protocol van hogerhand uit. Denk eens na. Dat wat in Parijs is gebeurd is naar mijn idee slechts een klein vervolg op alle kolonisaties die door het Westen is aangehangen en verspreid met de inval in Irak als ondoordacht begin. Ik geef slechts mijn mening. Dus van Faassen kom er maar in.. en tante Bep.
10 januari 2015 at 18:21

 

PG van Faassen
Vertalen van een vertaling? Huh? Ik heb niets vertaald, alleen frank bikker verteld dat hij het fout had.
Jij als hard core SP’er loopt toch alleen maar mee met Harry van Bommel tijdens “Hamas, Hamas Joden aan het gas” demonstraties?
11 januari 2015 at 5:30

 

Robert van Waning
Obsessie, ontaard in een hetze.
De haatdragende uitingen van Van Faassen/Peterpc zijn steeds gericht tegen de personen zelf en niet tegen opvattingen en meningen waarmee hij het niet eens is. Inhoud is voor hem irrelevant. Hij beoogt uitsluiting van zijn opponenten en daarmee hun vrijheid en mogelijkheid van meningsuiting.

 

@Marianne, premier Rutte draafde door toen hij zei dat vrijheid van meningsuiting geen zelfcensuur verdraagt (of zoeits). Zonder zelfcensuur is er echter geen sprake van een gemeenschappelijke cultuur en beschaving en wordt samenleven problematisch. Ondertussen vindt zelfzuchige kolonisatie vanuit het Westen nog steeds op cynische en gewelddadige wijze plaats, zonder respect voor rechten en culturen van anderen.

 

Frank bikker
He, he. In die 2e alinea zeg je eindelijk iets zinnigs.
11 januari 2015 at 19:51

 

PG van Faassen
Dank je wel frank, die 2e alinea bevat alleen maar vuilspuiterij naar mijn persoontje toe. Tellen, is het toverwoord.
12 januari 2015 at 7:17

 

Robert van Waning
Die 2de alinea bevatte kritiek op jouw haatdragende gedrag, dus op wat jij doet en niet op wat jij bent. Hier en op Dichtbij val jij mensen voortdurend persoonlijk aan en probeer je ze te laten uitschakelen van het lokale publieke debat.
Hierboven beschuldigde je ook Marianne zonder enige reden of aanleiding impliciet van antisemitisme. Kennelijk heb je behoefte aan een volgend slachtoffer van jouw obsessieve haatdragendheid. Toen ik bezwaar maakte nadat je dat bij mij op Dichtbij had gedaan, werd ik verbannen en niet jij.
12 januari 2015 at 8:14


Robert van Waning
@Frank, met ‘zinnig’ bedoel jij iets waarmee jij het eens bent. Buiten dat beperkte gebied ligt er echter nog een wereld van waarheid en zinnigheid. Met oogkleppen houd je die niet buiten jouw deur. Zelfs met verraad, leugens en oppressie lukt je dat niet.
Jij loog toen je de zogenaamde reden van mijn verbanning noemde.
11 januari 2015 at 20:29

 

tante Bep
Frank!!! Stop er maar mee. Hij wil blijkbaar zielig doen en in de martelaarsrol zitten. Ik zeg; Laat hem niet zitten, maar trap hem erin, de crypto anti-semiet.
@Marianne. Ik snap niet wat een SP ert, doet bij iemand van D66, zich nagenoeg nooit uit over sociale onderwerpen en wiens broer voor D66 in de 2ekamer heeft gezeten en zelf ook op die neo-liberale, voor de participatiemaatschappij zijnde club stemt.
12 januari 2015 at 9:25

 

Robert van Waning
Beschuldigingen (ook laffe anonieme) moeten kunnen worden gestaafd aan de hand van feitelijke uitingen en gedragingen van de beschuldigde persoon. Anders is het laster of smaad en dus strafbaar.

@’Tante Bep’, waarop is de stigmatiserende beschuldiging waarmee jij telkens probeert om mij uit te schakelen van deelname aan het publieke debat op Amstelveense discussieplatforms? Het volstaat niet om te verwijzen naar soortgelijke beschuldigingen door anderen. Het gaat om dingen die ik zélf heb gezegd, gedaan of geschreven.
‘Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn. Het doel is het ruďneren van de reputatie van het slachtoffer [..].’
(Bron: Wikipedia.)

“Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruďneren van de reputatie van het slachtoffer.
Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet per se om beschuldigingen die onwaar zijn. Vaak worden de beschuldigingen zo veel mogelijk opgeblazen om het slachtoffer zo veel mogelijk aan de schandpaal te nagelen. Het hoeven niet per se strafbare feiten te zijn waarvan het slachtoffer wordt beschuldigd; overspel of afwijkende seksuele voorkeuren kunnen zich ook lenen voor smaad. De motieven verschillen, maar kunnen vaak gezocht worden in wraak, of frustratie [..] Smaadschrift is smaad door het publiceren van tekst of afbeeldingen. De maximale straf is in dit geval beduidend hoger.”
[Bron: Wikipedia.)
Artikel 261 Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
Artikel 262 Wetboek van Strafrecht:
“Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.”
12 januari 2015 at 11:02


Johan Bos
Wilt u uw ellenlange herhalingen, inclusief copy-past citaten van wet- en regelgeving nu stoppen. Wij kennen uw standpunt nu wel. Bovendien haalt u ook nogal eens feiten en door u vermeende opvattingen van derden, zoals bij mij, door elkaar. Zou niet weten waarom anderen dat niet mogen. Nogmaals: Als u vindt dat jegens u in strijd met het wetboek van strafrecht wordt gehandeld, staat de weg naar de rechter voor u open. Deze discussie helpt overtreders niet hun – in uw ogen zware – overtredingen te doen stoppen. Integendeel, u lijkt die zelfs uit te lokken.
12 januari 2015 at 11:38

 

Robert van Waning
@JB, ook uw forum wordt misbruikt voor smaad, laster en hetze. Op Dichtbij heeft dit geleid tot mijn verbanning.
Voor normale mensen staat de gang naar de rechter helemaal niet open, want dat is te duur, te gecompliceerd en te langdurig.
Ik kan er alleen (weer) op wijzen op het feit dat ongefundeerde persoonlijke beschuldigingen in onze democratische rechtsstaat niet alleen als onfatsoenlijk wordt beschouwd maar zelfs dermate onwenselijk dat het strafrechtelijk kan worden gevolgd.
Verder kan ik als beschuldigde alleen de haatzaaiers en hetzers te verzoeken om hun beschuldigingen waar te maken en aan u (als gelegenheidsgever) vragen om dit ook te doen. In de journalistiek is dit een normale regel.
12 januari 2015 at 12:18

 

Johan Bos
Maar dat weten wij nu wel en ik heb niet de indruk dat er door uw eindeloze herhalingen over een ander medium veel verandert. Hoe meer u daarmee aan de gang blijft hoe meer de overtreders (in uw ogen) ook blijven reageren. Uw blijft dus tegen een muur praten.
12 januari 2015 at 15:29


Robert van Waning
@JB, u weet kennelijk nog steeds niet dat smaad en laster onaanvaardbaar – en zelfs strafbaar – zijn en dat u uw forum daarvoor dus niet moet laten misbruiken. Mensen mogen niet zomaar publiekelijk ten onrechte van antisemitisme worden beschuldigd, omdat zij daardoor ernstig worden beschadigd. Daarom vallen zulke uitingen niet onder de vrijheid van meningsuiting. “.. behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet,” staat immers in de Grondwet waar u zich ook aan te houden heeft.

Antisemitisme en smaad zijn overigens niet alleen in míjn ogen ernstige overtredingen. Zij staan niet voor niets in het wetboek van strafrecht.

Het moet u inmiddels zijn opgevallen dat die haatzaaiers en hetzers hun beschuldigingen nooit staven, ondanks het feit dat zij daartoe herhaaldelijk zijn uitgenodigd. Die beschuldigingen worden ook steeds zonder enige reden of aanleiding geuit. Het gaat de hetzers alleen om de beschadiging van mijn persoon en niet om het kaak stellen van daadwerkelijk antisemitisme.

Iedere keer als ik op uw forum weer van antisemitisme word beschuldigd, zal ik aandringen op de onderbouwing daarvan, met een verwijzing naar het Wetboek van Strafrecht. Anders heb ik geen poot op te staan als ik zou besluiten om dit dan toch maar aan de rechter voor te leggen.
12 januari 2015 at 15:51


Johan Bos
Ik weet van talloze dingen dat ze strafbaar zijn, maar die toch gebeuren. Of u daar nou eindeloos over klaagt of niet. Zullen we nu echt stoppen? Uw verwijzingen naar het wetboek zetten blijkbaar geen zoden aan de dijk.
13 januari 2015 at 11:21


Robert van Waning

U vindt dus dat mensen maar stilletjes moeten accepteren dat zij door hetzers vals worden beschuldig. Fijn is dat.
Het enige wat namelijk wel zou helpen tegen misbruik van uw forum is een redactioneel beleid dat gericht is op inhoud, waarbij regels van wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd.
Laster, smaad en bewuste persoonsbeschadiging vallen niet onder de vrijheid van meningsuitinng.
13 januari 2015 at 11:53


Tante Poes from Conneticut
Amen.
13 januari 2015 at 14:01


Johan Bos

U kunt niet lezen of legt mij (maar dat zal voor u wel weer op feiten zijn gebaseerd) woorden in de mond die ik niet heb gezegd. Alleen dat de wetten nu eenmaal stelselmatig worden overtreden en dat daar weinig aan is te doen. U stapt zelf toch ook niet naar de rechter? Dat smaad en bewuste persoonsbeschadiging niet onder vrijheid van meningsuiti9ng vallen, is trouwens door miljoenen onder het motto ‘je suis charlie’ weersproken…
13 januari 2015 at 19:05


Robert van Waning
U moet toch echt eens leren om het verschil te zien tussen beledigen en beschuldigen. Het eerste is onvriendelijk en sfeerbedervend, maar het tweede is beschadigend en dus strafbaar. Mensen kunnen zich wel verweren tegen beledigingen (of ze domweg negeren), maar niet tegen beschuldigingen.

Voor beschuldigen geldt de rechtsregel ‘Wie stelt, moet bewijzen’. Dat is dus ook wat ik vraag van de hetzers op uw forum. Als redacteur en dus als verantwoordelijke voor dit forum en op grond van de wet en uw eigen gebruiksvoorwaarden zou u dat ook moeten doen.

Het bekritiseren en zelfs het belachelijk maken van instituties (zoals religies) is geen smaad en dus in Nederland niet strafbaar. In Pakistan en andere islamitische landen, zelfs met de doodstraf.

Kritiek leveren op de Israelische schendingen van de volken-, mensen- en burgerrechten van de oorspronkelijke Arabische bevolking van het (door Israel van de kaart geveegde) Palestina, is om twee redenen geen smaad of laster. Ten eerste omdat die beschuldigingen kunnen worden gestaafd aan de hand van feiten, en ten tweede omdat zij gericht zijn tegen een staat en niet tegen een natuurlijk persoon. Het is ook geen antisemitisme want de beschuldiging is niet gericht tegen Joden vanwege hun afkomst maar tegen staatsmisdrijven die eigenlijk niets met het Jodendom te maken hebben.

Ook na Charlie Hebdo vallen smaad en persoonsbeschadiging niet onder de vrijheid van meningsuiting. Zeker niet in Frankrijk waar de regels op dit punt veel stringenter zijn.
13 januari 2015 at 21:53


Johan Bos

Ik leerde waarschijnlijk weinig. Maar wel dat u heel veel woorden nodig hebt om steeds bij herhaling te melden dat ongeveer iedereen crimineel is, behalve u. Ook nu weer constateer ik dat u eindeloos blijft zeuren over Israel en Palestina, maar die liggen niet aan de Poel.
13 januari 2015 at 22:16


Robert van Waning
Een rechtsschending (inbraak, verkrachting, discriminatie, smaad, etc.) duurt meestal korter dan de procedure tot bestraffing en rechtsherstel (vzv mogelijk).
Als u de (korte) persoonsgerichte aanvallen toelaat, zult u ook mijn (langere) verweer moeten toelaten. Dat is wel zo eerlijk.

De aantijging van antisemitisme is louter gebaseerd op mijn kritiek op de Israelische schendingen van mensenrechten. Als u die buiten dit forum wilt houden, moet u bij degenen zijn die telkens hiermee op de proppen komen.

Het feit dat ik (nog) niet naar de rechter ben gestapt, betekent niet dat de beschuldigingen aanvaardbaar (laat staan juist) zijn. De eenvoudigste oplossing is echter het handhaven van uw eigen gebruiksvoorwaarden: Sta geen rechtsschendingen toe.

Deze discussie gaat over de vrijheid van meningsuiting en is dus on-topic. Als u het daar niet over wilt hebben, moet u er niet over beginnen.
14 januari 2015 at 7:56  

 

PG van Faassen
Altijd apart dat rvw het nooit over het volgende heeft : http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=301 .
Had natuurlijk niets te maken met het ausradieren van de Joden, maar alles met de staat Israel. Maar dat is raar, daar leven Joden. En heeft dus jouw goedkeuring. Maar zal wel weer gelogen zijn zoals alles is, wat niet in jouw straatje past.
14 januari 2015 at 9:08 

 

Robert van Waning
@Johan Bos, daar gaan we weer. Weet u zeker dat Israël niet aan De Poel ligt?
@Peterpc, volgens jou hebben het nazisme en de jodenvervolging dus mijn goedkeuring omdat ik het nooit over Al-Hoesseini heb gehad. Ja, ja. Ik heb ook nooit over de pest geschreven. Dus?
14 januari 2015 at 10:53  

 

PG van Faassen
Gossie, rvw volgens mij was jij de eerste hier bij dit onderwerp over antisemitisme en Israel begon.
Ik zie in jouw voorgaande gekke antwoord, niet iets van wel of niet eens zijn met de betreffende link.
Is ook moeilijk, als je het er wel mee eens bent maakt dat al jouw anti Israel en dus Joden geroep totaal overbodig. Ben je het er niet mee eens, dan maakt je dat dus uiterst verdacht.
Als je bij die betreffende link helemaal naar beneden gaat, zie de themas vermeld. Is daar iets van jou op toepassing?
14 januari 2015 at 11:11 

 

Robert van Waning
Peterpc, jij begon op 11 januari 2015 at 5:30 zomaar zonder enige reden of aanleiding over ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’. Jouw obsessie is ontaard in een hetze tegen personen.

Johan Bos en Jantine vd Hoven vinden het prima als jij en Frank Bikker weer over Israël, Joden en antisemieten beginnen, maar mensen mogen geen bezwaar maken tegen jullie ongefundeerde beschuldigingen. Het speelveld op deze fora ligt zodoende ligt scheef.
14 januari 2015 at 17:07   / 

 

Robert van Waning
@Peterpc/Van Faassen, STOP!
Jij stalkt en vervolgt mij vanwege mijn meningen, zonder dat je kunt zeggen waarom die verwerpelijk zouden zijn.
Jouw vragen slaan - evenmin als je aantijgingen - helemaal nergens op. Ik ga ze dus niet beantwoorden. Je doet reuze je best om te worden gehaat, maar je wekt alleen maar onbegrip en medelijden. Heb je daar niet voldoende aan?
Wat ik niet begrijp is dat Johan Bos - net als Jantine vd Hoven van Dichtbij - jou je vervelende gang laat gaan.

 

Robert van Waning
De mooie woorden van onze burgemeester bij de demonstratie voor vrijheid van meningsuiting gingen voorbij aan de werkelijkheid in haar eigen gemeente.

In Amstelveen kunnen grondrechten niet worden verdedigd en kunnen schendingen van fundamentele mensenrechten niet aan de kaak worden gesteld zonder te worden beledigd, vals beschuldigd en bedreigd en zelfs door de gemeentekrant te worden uitgeschakeld van deelname aan het publieke debat. (Ik kan zelfs niet reageren op de toespraak van onze burgemeester.)

@JB, u bent partijdig door telkens mij te bekritiseren terwijl de hetzers van u door mogen gaan met hun off-topic narigheden. Heeft u de websites gezien waarop ik van Van Faasen/Peterpc moet reageren? Daar zei u niets van, maar wel van mijn wetsteksten. Soortgelijke partijdigheid heeft geleid tot mijn verbanning door de gemeentekrant Dichtbij.


Amstelveense politiek, bestuur en media, handhaaf alstublieft de (Grond)wet en het EVRM en ook de gebruiksvoorwaarden van de discussiefora. Respecteer op die manier alstublieft de vrijheid van meningsuiting, ook van kritische burgers.
15 januari 2015 at 8:59  

 

Johan Bos
U blijft schrijven over de gemeentekrant en geeft geen enkel antwoord op mijn vraag of juist adverteren door overheden in Engelse kranten wordt verboden, die op andere wijze – subsidie – financieel afhankelijk zijn van diezelfde overheden. Overigens: u kunt op de toespraak reageren, maar beperkt zich tot uw oude veel herhaalde klaagzang over uw verbanning bij een ander medium.
15 januari 2015 at 10:24


Robert van Waning
JB, uw vraag over het adverteren door gemeenten heb ik al twee keer beantwoord: Zij mogen natuurlijk advertenties plaatsen in ieder medium dat zij daarvoor geschikt achten.

Een contract tot wekelijkse afname van minstens twee pagina’s met de wettelijk verplichte gemeentelijke bekendmakingen en andere mededelingen verleent aan een krant de status en invloed van een ‘gemeentekrant’, met alle daarbij behorende democratische verplichtingen.

Ik mag op Dichtbij niet reageren op de ongeloofwaardige woorden van onze burgemeester over vrijheid van meningsuiting.

Zolang mijn grondwettelijke vrijheid zonder geldige reden beperkt blijft, zal ik daarover natuurlijk blijven klagen. Wat zou u doen?

U reageert nooit kritisch op pogingen van Van Faassen, Frank Bikker en ‘Tante Bep’ om mij met verdachtmakingen te beschadigen en de mond te snoeren. Handhaaf uw huisregels, alstublieft.
15 januari 2015 at 11:28


Geertje
Maar Robert, wat ik maar niet begrijp… Jij hebt zelf een website die je gebruikt om wie jij maar wenst de maat te nemen, met artikelen, met jouw mening, met tweets van anderen en ook mails die jou zijn toegestuurd (mocht dit bericht er ook op komen: HALLO ALLEMAAL! :-) )


Op jouw eigen site heeft niemand de mogelijkheid om te reageren, maar jij bent wel geheel vrij om naar eigen inzicht dingen over of door mensen te publiceren. Allemaal prima, maar dan ben jij als Amstelvener toch geheel vrij bent om je mening te uiten? Er is toch niemand die jouw site uit de lucht probeert te halen? Je noemt je site zelf een archief, waardoor jij gevrijwaard zou zijn van het toestaan van reacties, maar dat is natuurlijk een beetje gek. Want onder dat mom doe je precies hetzelfde als wat je anderen verwijt. Hoe zit het dan met die grondrechten? En hoe zie jij het feit dat jouw vrije mening op ieder platform een plek moet hebben (grondwet, jeweetwel), maar dat je heel hard roept om ingrijpen wanneer andere jou de maat nemen? Maakt dat het niet wat lastig allemaal?

 

Ik snap het niet. Maar vrees tegelijkertijd dat deze discussie zinloos is.
15 januari 2015 at 13:08


PG van Faassen
Volkomen zinloos. Tevens is het natuurlijk zo dat die website vol staat met waarschijnlijk door rvw aangepaste tekst.
15 januari 2015 at 13:15


tante Bep
Die mentaliteit om een zogenaamd “archief”aan te leggen dateert nog uit de tijd van de communistenjacht van begin jaren 50. Ik heb er eens ingekeken, maar 1 groot vertoon van narcistisch martelaarsschap. De behoefte van een klein jongetje om de stervende Wagnerheld te spelen, terwijl hij enkel in zijn broek plast.
15 januari 2015 at 14:45


Tante Poes from Conneticut
Tja het is een beetje een mix calimero en don quichot :)
15 januari 2015 at 15:20


Piet Paulusma
Laat die man lekker zijn stukjes schrijven , ik vind hem best wel zielig , het is een soort moderne dorpsgek !
15 januari 2015 at 15:26

 

x->-x->-x->- Om onbekend reden geweigerd door redacteur Johan Bos x->-x->-x-> :

Robert van Waning
 at (ongeveer) 15:30

Geertje, je kunt niet beweren dat ik geen tegenspraak uitlok en discussies ontloop. Op jouw vorige commentaar heb ik ook uitgebreid inhoudelijk gereageerd, maar daar ben jij niet op ingegaan.

 

Op mijn website www.amstelveenkanbeter.nl staan mijn bijdragen aan publieke discussies op openbare fora zoals deze en een selectie van reacties daarop. Ik ben daarmee begonnen omdat sommige redacties de onhebbelijkheid hebben om reacties  te verwijderen terwijl je er zelf nog geen afschrift van hebt. Je kunt daar dus ook veel verwijderde bijdragen lezen.

Het lijkt mij weinig zinvol om het lokale publieke debat nog meer te versnipperen met nog een forum.

Op mijn weblog http://www.robertvanwaning.wordpress.com kan je wel reacties plaatsen. Daar staan al mijn oude Donqui-weblogs (compleet met discussies) van het opgeheven VK Weblog van de Volkskrant.


Dichtbij is het primaire openbare lokale platform voor publiek debat in Amstelveen. Dat is het namelijk het medium dat door het gemeentebestuur wordt gebruikt voor haar officiële bekendmakingen en andere mededelingen aan de bewoners. Iemand daaruit verbannen is een zware sanctie met het effect van excomunicatie. Bedenk daarbij dat ik niets heb gedaan waardoor die straf gerechtvaardigd was.


Ik overweeg om op mijn domein www.donqui.nl met Wordpress weblog te zetten, met mogelijkheid van reageren. Heb jij zelf ook zoiets of twitter je alleen omdat uitgebreide reacties daarbij onmogelijk zijn? Op jouw stukjes in Dichtbij mag ik niet reageren.


Waarom vrees jij eigenlijk dat discussie zinloos is?


@Peterpc, Paulusma, Tante Bep en Tante Poes, jullie anonieme, off-topic en persoonsgerichte gescheld zien de redacties het liefst, want zij lijden daar zelf niet onder en het is goed voor hun advertentieverkoop. Mensen kijken graag toe als er wordt nagetrapt. 

 

De vergelijking met de persoonsdossiers uit de tijd van de communisten (en de jacht daarop) is nogal onzinnig. Ik vervolg namelijk geen mensen vanwege hun opvattingen en meningsuitingen zoals Van Faassen/Peterpc dat wel doet met zijn onophoudelijke 'research' naar de mijne. Ik verzamel wel de valse stigmatiserende beschuldigingen aan mijn adres, voor het geval dat het mij te bont wordt.


x-<-x-<-x-<-x-<-x- Om onbekende reden geweigerd door de redactie  <-x-<-x-<-x-<

 

Donderdag 15 januari 2015:

@Allen, schrijf je reacties maar op Amstelveen.Blog. Als mijn reacties daar niet meer worden geplaatst, kan ik hier daarop reageren. Eens kijken  hoe dat gaat.