AMSTELVEEN KAN BETER

Scooterverbod in Stadshart: Handhaving 'VVD-style'

AMSTELVEEN - (Snor)scooters horen met hun gevaar, herrie en luchtvervuiling niet thuis in een voetgangersgebied. Daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe komt het dan dat zij in het Amstelveense Stadshart toch gewoon ongestraft kunnen rondrijden en parkeren, zelfs tot pal voor de ingangen van winkels, banken en bibliotheek? Zie bijgaande foto's, en stem op een partij die de bestaande regels wél wil handhaven!


Dit is een artikel van Robert van Waning. Hij schrijft mee op dichtbij.nl. Ook laten weten wat er speelt in je omgeving?Klik dan hier.

Zonder sancties lukt het niet om maatschappelijk wenselijke regels te handhaven. Kijk maar naar de rotzooi op straat: Het is niet verboden om afval op straat te gooien, dus 'mag' het en daarom gebeurt het ook. In het Stadshart wordt al het zwerfvuil iedere ochtend op kosten van de gemeenschap opgeruimd met lawaaiige bladblazers en veegmachines. De ‘daders’ hebben daar geen last van, maar de Stadshartbewoners des te meer.

Met handhaving van wettelijke regels is het vaak even slecht gesteld als met die van regels van fatsoen.

De gemeente weet ook wel dat het niet voldoende is om met ronde blauwe borden aan te geven dat het Stadshart een voetgangersgebied is en dus verboden voor alle vormen van gemotoriseerd verkeer. Die blauwe borden (met ouder plus kind) zijn niet meer dan een beroep op het begrip en de welwillendheid van mensen. Zoals ook blijkt bij het afval op straat blijkt niet iedereen daarover te beschikken. Zolang er geen straf staat op het rijden met en parkeren van (snor)scooters in het voetgangersgebied, 'mag' het en gebeurt het ‘dus’ ook.

De gemeente heeft een paar jaar geleden met een kostbare actie geprobeerd om hieraan een einde te maken. Overal werden borden op straat geplaatst en werden posters opgehangen, folders uitgedeeld en tekstlabels aan de sturen van (snor)fietsen gehangen met teksten als 'Parkeren in het Stadshart. Zo zit dat!' en 'Waarschuwing, Fout geparkeerde (brom)fietsen en scooters worden verwijderd.' Die borden werden een paar keer vervangen door nieuwe exemplaren in andere kleuren, maar daar bleef het verder bij: Geen bekeuringen, geen boetes en er werden geen scooters verwijderd.

Het aantal in het Stadshart rondscheurende en geparkeerde scooters verminderde alleen omdat er gelukkig ook mensen zijn die wél gevoelig zijn voor vriendelijke verzoeken en die wél begrepen dat het inderdaad onbehoorlijk is om een voetgangersgebied te verstoren met motorvoertuigen met hun gevaar, herrie en luchtvervuiling. Er bleven echter nog te veel scooteraars over die maling hebben aan regels zolang die niet merkbaar worden gehandhaafd.

Het scooterverbod gold zodoende alleen voor mensen die bereid waren om dat te respecteren. De rest kon gewoon met zijn/haar scooter tot aan de ingangen kassa’s van de winkels en banken(!) rijden. (Hoe het winkelcentrum zijn vijfde(!) ster voor ‘Veilig winkelen’ heeft gekregen, is mij een raadsel.)

Als bewoners hebben wij op alle mogelijke manieren geprobeerd om de gemeente ertoe te bewegen om het scooterverbod effectief te handhaven. Wetbreker Herbert Raat (VVD) reageerde op mijn ingezonden brief ('Handhaaf alstublieft') in het Amstelveens Nieuwsblad met een publieke afstraffing onder de kop 'Dat is niet de stad die wij willen.' Alsof alle Amstelveners tégen het handhaven van APV-regels zijn en vóór het toelaten van (snor)scooters in voetgangersgebieden.

Toch hingen er opeens bij alle toegangen tot het Stadshart borden met 'Stadspleinregels'. De eerste daarvan luidde: 'Scooters, brommers en snorfietsen zijn verboden'. Dat leek even een hele vooruitgang in het gemeentelijke handhavingsbeleid. Dat was echter slechts schijn. Die 'Stadspleinregels' blijken namelijk niet te kunnen worden gehandhaafd, noch door de politie noch door de handhavers van de gemeente. Scooteraars rijden zodoende nog steeds doodleuk langs die borden over het voetpad langs de bibliotheek en zetten hun stinkmachines zo dicht mogelijk bij de hoofdingang van het winkelcentrum ('Geen stap te veel, hoor!'), zonder dat zij ooit worden bekeurd.

Hoe actueel dit artikel is, blijkt wel uit de laatste foto van de serie: Die werd tien minuten voor het insturen van dit artikel genomen..

De lokale VVD is tenminste wel zo eerlijk om het woord 'handhaving' niet te gebruiken in hun verkiezingsprogramma. Maar ondertussen zit er van die partij wel een wethouder in ons gemeentebestuur die 'Handhaving' in zijn portefeuille heeft.

"Woorden hebben hun betekenis," schreef VVD-coryfee Frits Bolkestein ooit. Die regel wordt door uitzonderingen bevestigd.

Aan het eind van de fotoserie is te zien dat andere gemeenten gebruik maken van het verkeersbord E3 (parkeerverbod voor scooters) dat wél door de politiek kan worden gehandhaafd. Om (snor)scooters uit een voetgangersgebied te weren, moet men beginnen met het parkeren ervan te verbieden én te bekeuren. Heus, dat wérkt!

Met het risico van een publieke reprimande van de verantwoordelijke VVD-wethouder herhaal ik hierbij mijn dringende verzoek aan het gemeentebestuur om het scooterverbod in het voetgangersgebied van het Stadshart te handhaven. Ik hoop dat de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling dit verzoek wil ondersteunen.

Zie ook: 'Gebrekkige handhaving van scooterverbod is kiezersbedrog.'

http://www.dichtbij.nl/amstelland/regionaal-nieuws/artikel/3433213/gebrekkige-handhaving-van-het-scooterverbod-is-kiezersbedrog.aspx 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 22 maart 2014Naar 'Bijdragen van RvW aan het publieke debat'

Naar Startpagina van 'Amstelveen Kan Beter'