VRIJHEID VAN MENINGSUITING KAN BETER

Volkskrant Weblog

werd opgeheven, verkwanseld en verdonkeremaand.


('Under construction'; veel links moeten nog worden aangepast.)

Het VK weblog werd zomaar beëindigd, opgeheven en de weblogs werden (alsof dat zomaar mag) verkwanseld aan het media-congrlomeraat Sanoma. Die bakte er helemaal niets van en toen dreigden alle VK weblogs en discussies van de afgelopen jaren in de vuilcontainer gekiept te worden. Hoezo, 'respect voor meningsuitingen'? Dankzij een paar engelen zijn mijn VK weblogs overgeheveld naar Wordprtess.com en zodoende bewaard gebleven.
http://www.vkblog.nl/blog/2021/DONQUI  werd zodoende:  https://robertvanwaning.wordpress.com/


Overzicht van VK Weblogs 'DONQUI' die de Volkskrant liever kwijt dan rijk was:

 

Persvrijheid wordt misbruikt om meningsuitingen van burgers te onderdrukken.

Persvrijheid is er voor media en journalistiek. Die wordt dus goed bewaakt en beschermd, want daar zorgen zij zelf wel voor. Dit bleek ook wel uit het commentaar van de burgemeester op het voorval waarover Geertje Visser (http://redigeertje.wordpress.com) schreef in … Continue reading 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , ,  | 3 Comments | Edit

Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wel?

Alle ellende begint  met het onderdrukken van meningen.  Bert Wagendorp heeft mij levenslang verbannen van zijn weblog. Dit gebeurde zonder enige aankondiging, laat staan motivering. Hieronder een weergave van de discussie die aan die beslissing voorafging.   Onrecht aandoen is vrij eenvoudig. Vaak is één woord of handeling al voldoende. …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 37 Comments | Edit

Verbannen vanwege kritiek op een column. Kan het gekker?

De Volkskrant schreef op 5 januari 2010 in haar hoofdredactioneel Commentaar onder de titel ‘Een Deense held’ (extra.volkskrant.nl/opinie/art… ) Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, passen niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2011-03 | Tagged , , , , , , , , ,  | 17 Comments | Edit

Verbanning dient meestal om kritiek uit te schakelen. Leve de democratie. Leve het publieke debat.

In het weblog ‘ Metabloggen en netiquette’ van de Volkskrantmoderator van 21/6 jl citeerde Thera op 21-06-2010 22:14 met instemming wat oud-VK-moderator Geert-Jan Bogaerts eens had geschreven in een reactie op het weblog ‘Volkskrant Pedoblog?’ van Jos Goedmakers:  "Staat u mij toe ons uitgangspunt uit te leggen. … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2010-06 | 10 Comments | Edit

Critici de mond snoeren en de oppositie verbannen, dat is wat dictators en journalisten willen.

Het vermeende recht van vrije meningsuiting op het openbare (want voor iedereen toegankelijke) discussieforum van de Volkskrant blijkt in de praktijk ingrijpend te kunnen worden beperkt door anonieme moderatoren en hun dito medewerkers. Journalistieke redacties kunnen (en mogen zelfs) willekeurig ingrijpen in de toch al beperkte … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2010-03 | Tagged  | 40 Comments | Edit

Partijdige journalistiek manipuleert de werkelijkheid in woord én beeld.

Fotograaf Hans Aarsman reageerde vanochtend (15 aug.) op het artikel van mediaprofessor Henri Beunders in de Volkskrant van 14/8 jl. Diens verhaal kwam er kortweg op neer dat fotografen met islamitische namen hun foto’s altijd zodanig bewerken dat zij de … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-08 | 4 Comments | Edit

De i-burger als onmisbare tegenhanger van de journalistiek.

Door dat malle begrip ‘burgerjournalistiek’ is het noodzakelijk een open deur nog maar eens in te trappen. Wie geen journalist is, is geen journalist. Journalistiek is een vak, een beroep en vaak zelfs een roeping waar iemand zijn beroep van … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-07 | 15 Comments | Edit

Volkskrant onderdrukt kritiek, oppositie en dissidentie.

Wie zich niet interesseert voor journalistieke vormen van censuur en de bestrijding daarvan, moet dit vooral niet lezen. Voor geïnteresseerden is het wellicht een aardige kroniek. De voornaamste betekenis van dit weblog is echter het op een rijtje krijgen van …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-07 | 10 Comments | Edit

Pieter Broertjes: Journalistieke hypocrisie is ook kwetsend..

Ombudsman Thom Meens schrijft in zijn In uw laatste column (11/2) dat media in het algemeen wel degelijk rekening houden met gevoelens van derden en zich dus houden aan de, weliswaar ongeschreven, algemene regel dat je niemand onnodig kwetst. "Wie zich gepakt … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 2 Comments | Edit

Het weblog biedt tegenspraak aan de journalistiek. En dat is nodig ook.

Wat de journalistiek nodig heeft, is meer weerwerk en tegenspraak.  Met de komst van internet en het blogwezen, is dat technisch gemakkelijk te realiseren, maar de geesten zijn nog onwillig. Journalisten houden namelijk niet van tegenspraak. Bij het minste woord van kritiek … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-01 | 24 Comments | Edit

Bert Wagendorps vaandelvlucht: Wel kritiek leveren maar die zelf niet kunnen verdragen. Tsja..

Nog sneller dan zij was opgelaaid, doofde de discussie over de vaandelvlucht van ‘topcolumnist’ Bert Wagendorp als een nachtkaars uit. Nog wat kleine stekeligheden tussen bloggers die elkaar altijd en overal in de haren zittten, en dat was het dan …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2007-03 | 21 Comments | Edit

De financiële journalistiek popelt om de volgende luchtbel te kunnen opblazen.

Aan de koppen en teksten op de Economie-pagina’s valt af te lezen dat financiële verslaggevers en redacteuren zitten te popelen om de beurskoersen eindelijk weer eens lekker te laten exploderen, net als de vorige keren. Toch zouden zij in het vervolg wat …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2009-04 | 1 Comment | Edit

Einde discussie: De IP-ban als 'totaaloplossing' voor onwelgevallige kritiek.

Een discussie op voet van gelijkheid is de eerlijkste, rechtvaardigste en meest democratische vorm van communicatie. Eline Walda van ‘STOP COMMUNICATION’ blijkt daar anders over te denken. Zij prefereert namelijk een IP-ban boven een inhoudelijke reactie op serieuze kritiek. Adviseert Eline Walda haar klanten ook …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2008-05 | 41 Comments | Edit

Wet Openbaarheid Media als bijprodukt van de Irak-enquête?

Als het gaat om het herstel van het vertrouwen van de burgers in de werking van de democratie, dan is er meer nodig dan politieke waarheidsvinding, verantwoording en eventueel boetedoening inzake de politieke steun die Nederland heeft gegeven aan de oorlog van Bush en Blair … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2009-01 | 2 Comments | Edit

Tribalisme bedreigt journalistieke integriteit en verziekt het publieke debat.

Naar aanleiding van het artikel ‘Waar blijft de verontwaardiging over antisemitische cartoons?’ (door Rosa van der Wieken en Evelyn Markus van Network on Antisemitism, de Volkskrant 03-04-2008)  schreef ik vanmiddag de volgende bijdrage aan de discussie: "Zoals bij vrijwel alles wat … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2008-04 | 42 Comments | Edit

Sportjournalistiek: onmisbaar in de marketing-mix van profsport.

De sterkste kant van sportjournalistiek is tegelijk haar meest kritiekwaardige: Haar publiciteitsfunctie ten behoeve van een commerciële bedrijfstak waar veel geld in omgaat, wanstaltige salarissen worden uitgekeerd en waarin dus grote financiële belangen meespelen, niet alleen bij iedere wedstrijd maar … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 8 Comments | Edit

Etnomarketing is OK. Etnojournalistiek niet.

Na jaren van ontzuiling zien wij deze nu toch weer terugkeren, maar nu in een vorm die diepere wortels heeft en dus hardnekkiger én gevaarlijker zal blijken te zijn dan de vorige. De multiculturalisering en etnificering van onze samenleving leidt … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-11 | 2 Comments | Edit

Martijn van Calmthout ('Kennis') schrijft roddelverhaal vol fouten

Dat niet alleen weermannen en -vrouwen luchtvaartsmog beschouwen als ‘onschuldige sluierbewolking’, maar dat ook journalisten liever hun ogen sluiten voor meteorologische en klimatologische effecten van de uitstoot van het luchtverkeer, werd pijnlijk duidelijk in het katern Kennis van de Volkskrant … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-10 | 3 Comments | Edit

ANWB Verkeersinformatie' hoort in het STER-blok. (Deel 2)

De publieke zender Radio 1 ondersteunt de ANWB publicitair in ruil voor het gratis ‘verzorgen’ van de verkeersinformatie.  Het vermelden van bedrijfs-, handels- en merknaam van ANWB B.V, is geen bronvermelding, want de gegevens over de actuele verkeerssituatie komen van … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-11 | 6 Comments | Edit

'ANWB Verkeersinformatie' hoort in een STER-blok. (Deel 1)

De ANWB verzorgt de verkeersinformatie gratis voor de publieke omroep. Als tegenprestatie mag de mobiliteitsmonopolist een paar maal per uur gratis zijn bedrijfs-, handels en merknaam vermelden in het redactionele gedeelte van de publieke omroep, in het kader van ‘verkeersinformatie’. … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-11 | Leave a comment | Edit

Ons maatschappelijk vertrouwen is weggehoond.

De Commentaargroep schrijft vandaag (24 nov): ‘Het gebrek aan vertrouwen van de consument staat niet los van het wantrouwen in de politiek.’ Het enige wat bugers van ‘de politiek’ weten, is wat de journalistiek hierover via de media aan het … Continue reading

 

De Ombudsman is een loyale collega-papegaai.

Gezellige Kerstdagen, allemaal! De laatste column van ombudsman Thom Meens over de mores van het weblog was zó eenzijdig, bevooroordeeld en kwetsend dat het nog even zal duren voordat ik hier rustig en nuchter op zal kunnen reageren. Eerst maar eens …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 12 Comments | Edit

De willekeur regeert op het weblog van de Volkskrant.

Na de plotselinge blokkade van mijn bijdragen aan de weblog van Bert Wagendorp (zie het verslag elders op mijn weblog) had ik een bericht geplaatst op de weblog van moderator G-J Bogaerts over de mogelijkheid om berichten van bepaalde ip-nummers … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 44 Comments | Edit

Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wel?

Alle ellende begint  met het onderdrukken van meningen.  Bert Wagendorp heeft mij levenslang verbannen van zijn weblog. Dit gebeurde zonder enige aankondiging, laat staan motivering. Hieronder een weergave van de discussie die aan die beslissing voorafging.   Onrecht aandoen is vrij eenvoudig. Vaak is één woord of handeling al voldoende. …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 37 Comments | Edit

Sportjournalistiek: onmisbaar in de marketing-mix van profsport.

De sterkste kant van sportjournalistiek is tegelijk haar meest kritiekwaardige: Haar publiciteitsfunctie ten behoeve van een commerciële bedrijfstak waar veel geld in omgaat, wanstaltige salarissen worden uitgekeerd en waarin dus grote financiële belangen meespelen, niet alleen bij iedere wedstrijd maar … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2005-12 | 8 Comments | Edit

Nederlands ís de 'eigen taal' van de inwoners van dit land.

De commentator van de Volkskrant gunt ons een kijkje in de fortuynesque kloof tussen journalistiek en burger. Hij/zij mengt zich in het papegaaienkoor van ‘columnisten, cabaretiers en andere satirici die elke gelegenheid ‘tot ‘Verdonk-bashing’ dankbaar aangrijpen. "Intussen heeft ze wel … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-01 | 12 Comments | Edit

'Sportief rijgedrag' is juist hartstikke onsportief en asociaal.

Terwijl verkeerslawaai één van de dingen is waar mensen zich het meest aan ergeren of zelfs depressief van worden, terwijl iedereen weet dat autoverkeer de grootste boosdoener is al het gaat om ziekmakende luchtvervuiling met NOx, roet en fijnstof, en … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-01 | 57 Comments | Edit

Burgerjournalisten: Zijn dat nu burgers of journalisten?

Volgens Mark Deuze zijn de grenzen tussen maker (journalist) en gebruiker (burger) inmiddels vervaagd. Dit schrijft hij althans in Iedereen is journalist. De conclusie dat burgers dus gewoon de taken van de journalistiek kunnen overnemen, gaat voor Deuze echter te ver: … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-01 | 2 Comments | Edit

Het weblog biedt tegenspraak aan de journalistiek. En dat is nodig ook.

Wat de journalistiek nodig heeft, is meer weerwerk en tegenspraak.  Met de komst van internet en het blogwezen, is dat technisch gemakkelijk te realiseren, maar de geesten zijn nog onwillig. Journalisten houden namelijk niet van tegenspraak. Bij het minste woord van kritiek … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-01 | 24 Comments | Edit

De ombudsman mijmert nog over goeie ouwe journalistiek, maar de uitverkoop gaat gewoon door.

"Is het echt zo erg gesteld met de vaderlandse journalistiek dat er geen jaar voorbij kan gaan zonder dat iemand zijn ongenoegen uit over ‘de media’? vraagt ombudsman Thom Meens zich af. De schat. Er zou GEEN DAG voorbij mogen … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 7 Comments | Edit

CIDI: Centrum voor Intensieve Desinformatie over Israel.

Terwijl Israël volgens mensenrechtenorganisatie B’tselem de Westoever stilletjes heeft geannexeerd en op die manier twee miljoen Palestijnen feitelijk de toegang tot hun landbouwgronden en boomgaarden in de vruchtbare Jordaanvallei blokkeert (Ha’aretz en NRC Handelsblad 14/2, de Volkskrant 16/2), mag CIDI-directeur … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 2 Comments | Edit

"Read what bloggers are saying about this article."

Gezien in de internetversie van The Washington Post: Bij ieder artikel staat een blokje waarin je kunt klikken naar blog-commentaren op dat artikel. Kijk, dan begint het bloggen pas echt te werken. Journalisten, columnisten en commentatoren voelen dan immers voortdurend de ‘hete adem’  … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 14 Comments | Edit

Is Kees Beekmans een hoerenloper? Nee, was dat maar waar.

"Is Karima een hoer?" luidt de kop boven de laatste column (8/2) van Kees Beekmans. De laatste paar afleveringen schrijft hij over zijn Marokkaanse vriendin Karima die ieder weekend bij hem komt logeren.  Ik wil niet  uitgebreid ingaan op dit tenenkrommend relaas … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 7 Comments | Edit

Pieter Broertjes: Journalistieke hypocrisie is ook kwetsend..

Ombudsman Thom Meens schrijft in zijn In uw laatste column (11/2) dat media in het algemeen wel degelijk rekening houden met gevoelens van derden en zich dus houden aan de, weliswaar ongeschreven, algemene regel dat je niemand onnodig kwetst. "Wie zich gepakt … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 2 Comments | Edit

Verslaafd aan autorijden en vliegen.

NRC-journaliste Vera Spaans schreef op 1 februari jl een artikel over ‘de uitdijende groep uitverkorenen’ die na een korte voorbereiding mogen vertrekken naar exotische locaties ver buiten Nederland. "Duizend kilometer reizen voor fondue en assessment," was de subtitel van een … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-02 | 2 Comments | Edit

De term 'joods-christelijk' is innerlijk tegenstrijdig én in strijd met art. 1 Grondwet.

De Commentaargroep van de Volkkrant schrijft vandaag (22/3) dat het neoconservatieve gedachtegoed vooral in de VS opgang maakt. Daarbij veronachtzaamt hij dat elementen uit dit tribaal-religieuze gedachtecomplex ook worden ondersteund door zijn/haar eigen Volkskrant. Bijvoorbeeld met betrekking tot geaccepteerde vormen van … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-03 | 7 Comments | Edit

Het Weblog als postbus voor 'ingezonden brieven'. Waarom niet?

Lezers willen meer ‘interactie’ met de krant, terwijl veel journalisten en redacteuren juist schijnen te denken dat dit funest zou zijn voor de ‘echte journalistiek’. Zij denken wellicht dat zo’n wisselwerking zou leiden tot journalistiek populisme, vervlakking en heerschappij van de middelmaat. Wie zou … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-03 | 8 Comments | Edit

'JOURNALITIEK'.

Gezien de grote invloed van de journalistiek op de politiek, moeten wij hiervoor misschien de term ‘journalitiek’ gaan gebruiken, een samentrekking van journalistiek en politiek. De journalistiek bepaalt immers de politieke programma’s, politieke agenda, het politieke debat en de politieke verantwoording van alles … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-03 | 4 Comments | Edit

Was het een Pim-zege of een Sovjet-zege? Of is dat eigenlijk hetzelfde?

Volkskrantverslaggever Willem Beusekamp noemde op 9 maart jl de PvdA-zege in Amsterdam ‘sovjet-achtig’ , vanwege de massale overmacht waarmee deze ooit socialistische partij de laatste verkiezingen gewonnen had. Voor mij had de zege van de PvdA meer een ‘Pim-karakter’ door … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-03 | 7 Comments | Edit

Politiek dient nog alleen om de journalistieke duiding te bevestigen.

Radio 1 deelde vanochtend mee dat Jozias van Aartsen had besloten om op te stappen als fractievoorzitter van de VVD. Van Aartsen zou zijn beslissing om 12 uur in een persconferentie officieel bekend maken en toelichten. Ik zette mijn televisie … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-03 | 5 Comments | Edit

Spindoctors benutten mediacratie: Power to mediocracy?

Verbanden leggen is het leukste wat er is. Vandaag stonden in de VK respectievelijk een uitgebreid verhaal van Raoul du Pré over ‘campagneleider en spindoctor’ Kay van der Linde, een verslag van Philippe Remarque over een ‘debat’ tussen Verdonk en Rutte, en …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | Leave a comment | Edit

'Sportieve rijder' hoort aan de schandpaal, ipv met lauwerkrans op een troon.

Caspar Janssen vroeg afgelopen zaterdag (22/4) in zijn rubriek ‘Gesnapt’ aan Patrick Boin of hij het ‘type sportieve rijder’ was. In kringen van autoverkopers en -journalisten geldt ‘sportief rijden’ als een aanbeveling. Je kent die teksten wel in autobladen en pagina’s:  ‘Je kunt … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 5 Comments | Edit

Een onevenwichtig Commentaar.

Het is maar goed dat de Commentator van vandaag ("Onevenwichtig rapport") niet medeverantwoordelijk is voor het regeringsbeleid. Hoewel, gezien de invloed van de journalistiek op de politieke beeld- en meningsvorming, is hij dat eigenlijk al in belangrijke mate. Daarom kunnen … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 12 Comments | Edit

Schiphol: Zonder herrie, stank en roet was er ook geen wantrouwen.

Volgens Wim Derksen en Jan Nekkers is geluid niet het grootste probleem van Schiphol, maar wantrouwen. (VK, 11/4 jl)  En volgens mij is een drogredenering een verhaal dat bedrieglijk waar lijkt. De luchtvaartsector is bedreven in verhullend taalgebruik. Dit versluiert … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 3 Comments | Edit

Verbanning van kritische VK-bloggers is in strijd met Gebruiksvoorwaarden. En niet alleen daarmee..

Chef G-J Bogaerts deelde mij op maandagochtend 10/4 mee dat de ‘permanente verbanning’ die hij mij afgelopen vrijdag 7/4 had opgelegd, met onmiddellijke ingang was opgeheven. Ik was juist bezig om mijn reactie op het hele gebeuren op een rijtje …Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 6 Comments | Edit

Multiculturalisten propageren nu wat zij zelf eerst hebben afgebroken: één samenleving.

Wat een gotspe: Multiculturalisten als Dijkstal en Rabbae propageren nu eindelijk die ene samenbindende samenleving die zij eerst zelf met succes hadden afgebroken: "Wij moeten het eens worden over wat waardevol is in onze samneleving." Vele jaren lang hebben zij onze maatschappij stelselmatig afgebroken door … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 18 Comments | Edit

Iran: Demoniseren is een contraproductieve manier van bekritiseren.

In de aanloop tot de aanval op Irak schreef ik aan een paar redactieleden en verslaggevers van o.a. de Volkskrant dat ik daar om een aantal redenen tégen was. Nu Iran het doelwit lijkt te worden van een volgend doldriest avontuur en … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-04 | 15 Comments | Edit

Wij zijn het volk!" roept Anet Bleich. Maar voel je vooral niet aangesproken, beste lezer.

Zoals columniste Anet Bleich over ‘het volk’ denkt, daar lusten de zwijnen geen parels van. "Wij zijn het volk!" schreef zij vanochtend (24/5) in haar column ‘Uitgeburgerd om een bagatel’ . Maar voel je vooral niet aangesproken, beste lezer, want … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-05 | 14 Comments | Edit

De oplossing: Naturaliseer Ayaan Hirsi Alias met terugwerkende kracht tot 1997.

De oplossing lijkt zo klaar als een klontje: Ayaan Hirsi Ali moet alsnog met terugwerkende kracht tot 1997 het Nederlanderschap verkrijgen.  Als mensen zelfs postuum een ridderorde kunnen krijgen en als Anne Frank met terugwerkende kracht de Nederlandse nationaliteit had … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-05 | 17 Comments | Edit

Ayaan speelde een spel, en Rita draait op voor het verlies.

Ayaan Hirsi Ali ondervindt van haar bewust gemaakte fouten veel minder schade dan haar vriendin Rita Verdonk die haar in de afgelopen jaren steeds had gesteund. Verdonk krijgt nu de vreselijkste verwijten naar haar hoofd geslingerd, terwijl het toch echt … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-05 | 47 Comments | Edit

Verdonk: Voor journalistiek is onzorgvuldigheid juist een geoorloofd middel, een wapen.

"Rita Verdonk is na een lang debat in de Tweede Kamer door de knieën gegaan," meldt de NOS ieder uur in haar nieuwsuitzendingen op Radio 1 op 17 mei 2006. Burgers die alles geloven wat de publieke radio vertelt en … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-05 | 7 Comments | Edit

Journalitiek: journalist is een koekoek die zijn politieke agenda in andermans nest legt.

De Volkskrant zette vandaag (15/5) de volgende kop boven een artikel: "Dijkstal: Hirsi Ali moet eer aan zichzelf houden." In het artikel zelf wordt oud-VVD-minister Hans Dijkstal als volgt ‘letterlijk’ geciteerd: "Zij moet onder ogen zien of ze de eer … Continue reading 

Posted in Robert van Waning-2006-05 | 21 Comments | Edit

De krant houdt niet van kritische lezers..
'De krant heeft belang bij kritische lezers,' schreef Piet Hagen, oud-hoofdredacteur van 'de Journalist' in zijn column in NRC Handelsblad. Hear! Hear! Toch behandelen zij zulke lezers nog steeds als lastpakken, querulanten en zeurpieten.  (26-12-2005)


Moderator, wat hebben wij aan ons recht van vrije meningsuiting zonder de mogelijkheid daartoe?
De gebruiksvoorwaarden geven de moderator het recht om ten allen tijde en zonder opgave van reden reacties, bijdragen en weblogs te verwijderen. Als één partij alle rechten, alle ruimte en alle mogelijkheden opeist, hoeveel blijft er dan nog over voor de anderen? Hoeveel recht, vrijheid en mogelijkheid hebben wij als burgers nog om dingen te schrijven die de redactie niet bevallen? Het weblog vormt geen onderdeel van de krant als journalistiek product. Het is opgezet en bedoeld als openbaar forum voor publieke debat, omdat de initiatiefnemers beseften dat de journalistiek (en dus ook deze krant) niet de wijsheid in pacht heeft, niet per definitie altijd gelijk heeft, niet in een ivoren toren moet leven, en vooral ook niet het monopolie over de publieke meningsvorming mag uitoefenen. (30 juni 2010)


Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?
Mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, burgerschap, publiek debat en kritiek zijn allemaal heel vervelend voor de ivoren-toren-journalistiek, maar toch zal men daarmee moeten leren leven. Als reactie- en discussieruimtes op de website van de VK géén openbare fora zijn voor het publiek politiek en maatschappelijk debat waar iedereen onbelemmerd zijn recht op vrije meningsuiting mag en kan uitoefenen, wat zijn zij dan wèl? Een applausmachine voor de redactie?  (10-12-2008)


Publiek debat': Wie, wat, waar, wanneer en hoe?
Reactie- en discussieruimte op de websites van journalistieke media vormen het 'burgerparlement' van onze democratie. Burgers moet daar onverkort en onbelemmerd kunnen beschikken over hun recht op vrije meningsuiting. Immers: Als het 'publieke debat' dáár niet gevoerd kan worden, waar dan wel?! De Volkskrant snoert critici echter de mond en schakelt zo de oppositie uit. Dat is in strijd met universele mensen- en burgerrechten en bovendien niet democratisch.  (18-02-2009)

Weblog is de enige mogelijkheid voor kritiek op journalistiek.
Alle ellende begint met het onderdrukken van meningen. Wie ziet hoe gemakkelijk journalisten overgaan tot verwijdering van onwelgevallige kritiek, vraagt zich af of de verdediging van ons recht op vrije meningsuiting wel in goede handen is. Politici mógen of dúrven geen kritiek op de journalistiek hebben (persvrijheid!), burgers kúnnen het niet, en journalisten dóen het niet, uit loyaliteit of uit angst voor collegiale represailles.
(19-12-2005)


Een gemeenschap ('community') is méér dan een markt. Deel 1.
De eerste versie van dit verhaal schreef ik in 1992. In veel opzichten is het nu echter nog actueler dan toen. Frits Bolkestein had mij gevraagd om een verhaal over 'communitarianism' te schrijven. Dat heb ik geprobeerd, maar gaandeweg werd het steeds meer een verhaal tégen 'mondialisering'. Gemeenschapszin en saamhorigheid worden namelijk schaars in een maatschappij die kleine en grote gemeenschappen en hun onderlinge verbanden uitkleedt tot op hun louter economische functies.

Een gemeenschap ('community') is méér dan een markt. Deel 2. 

Een gemeenschap ('community') is méér dan een markt. Deel 3. 


De willekeur regeert op het weblog van de Volkskrant.
Weblogchef G-J Bogaerts en andere Volkskrantredacteuren verwijderen bijdragen en verbannen bloggers zonder waarschuwing, mededeling, motivering, bekendmaking, mogelijkheid van verweer en ook zonder termijn. Welkom in de Goelag en Guantanamo Bay van de journalistiek.  (20-12-2005)

De column als clusterbom.
Afgevuurd vanuit massamedia en gericht op burgerdoelen hebben woorden nog meer slagkracht en een nog groter bereik dan de krachtigste Amerikaanse en Israëlische granaten. (16-01-2009.)

Gaza: Zo maakt Israël een volk van de Palestijnen.
Israël maakt nu van de geschiedenis van de Joden de toekomst van de Palestijnen. Als rechtvaardiging van voortgaande onderdrukking dient het verzet van de verjaagden en onderdrukten: Het is hun eigen schuld.  (13-01-2009)


Eddo Rosenthal for president. Met Bertus Hendriks als zijn minister van Buitenlandse Zaken. 
Uitzending gemist? Dan heb je écht wat gemist: Vara op Ned2, 'De schande van Gaza'.   (16-01-2009.)


De Volkskrant moet een nieuwe reden bedenken om Iran van de kaart te laten vegen door degenen die daartoe over een

Goddelijke vrijbrief menen te beschikken.

De neocons van de Volkskrant voeren een onverantwoordelijke oorlogshetze tegen Iran en maken de geesten rijp voor een volgende wereldoorlog. Puur lobbyisme.


Misleidende koppen en weggelaten zinnen onthullen een geheime agenda.
'Angst voor Iran bracht Arabieren naar Annapolis,' meldt een kop in de Volkskant. Het blijkt een onbetrouwbare weergave van de strekking van het oorspronkelijke verhaal uit The New York Times.


De Volkskrant weet wel raad met slecht nieuws uit Irak: Filteren, censureren, manipuleren, etc.
"Wie weet raad met iets beter nieuws uit Irak?" vroeg VK-columnist en -commentator Paul Brill zich af. De Volkskrant had namelijk goed nieuws uit Irak overgenomen uit The New York Times. Niet integraal, natuurlijk, want er stond ook slecht nieuws in..


Irak: Goed nieuws is kennelijk belangrijker dan betrouwbare berichtgeving.


Paul Brill's recensie van 'De Israël-Lobby' was voorspelbaar (en dus geen 'recensie').
In zijn 'recensie' van het boek 'De Israëllobby van John J. Mearsheimer en M. Walt schrijft columnist/commentator/recensent Paul Brill dat hij er een 'nare smaak' aan heeft overgehouden. Dit is een nauwelijks verhulde manier om deze integere wetenschappers van antisemitisme te betichten.


Laten wij 'fossiele brandstoffen' voortaan 'fossiele Bouwstoffen' noemen.
Zij zijn namelijk zijn veel te nuttig, te schaars en te kostbaar om nog verder domweg op te stoken.


Koppenschrijver plaatst zijn eigen opinie boven die van anderen.
De opvattingen van een krant komen in de koppen nog beter tot uiting dan in het hoofdredactioneel commentaar.


Van democratie tot mediacratie, en vervolgens tot bananenrepubliek. Het kan zomaar
Met de opkomst van de media als onafhankelijke politieke macht is de Trias Politica uitgebreid tot een Politiek Kwartet. Het stelsel van democratische checks and balances is echter niet aangepast aan deze ingrijpende wijziging is de werking van onze democratie. Er zijn geen effectieve middelen en mogelijkheden om die vierde macht te controleren en ter verantwoording te roepen.


Yoram Stein: Overeenkomst tussen joden en moslims is hun wens om van elkaar te verschillen.
Een kritische reactie op 'Het grote verschil tussen joden en moslims' (VK Forum, 6 maart).

Iran: Lees svp naast de Volkskrant ook minder oorlogszuchtige kranten!
De havikken en neocons van de Volkskrant proberen met agitprop en oorlogshitserij de geesten rijp te maken voor een aanval op Iran.


'Sportief rijgedrag' is onsportief en asociaal.
Autobranche en -journalistiek hebben maling aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. "Met deze auto kun je ongekend gooien en smijten". "Plankgas over de snelweg brullen." "Wie pret wil hebben met dit raspaardje zoekt dus de kronkelweggetjes op."


'ANWB Verkeersinformatie' hoort in een STER-blok.(1)
De ANWB verzorgt de verkeersinformatie gratis voor de publieke omroep. Als tegenprestatie mag deze 'mobipolist' een paar keer per uur zijn bedrijfs-, handels en merknaam noemen in het redactionele gedeelte van de publieke omroep. Publieke aandacht als betaalmiddel.


'ANWB Verkeersinformatie' hoort in het STER-blok. (2)
De verkeersinformatie is voor de ANWB een reclamevehikel van onschatbare waarde. Dit is in strijd met letter en geest van de Mediawet.


Verdedigingsmuren staan om het eigen grondgebied en niet in andermans land.
"You need me on that wall!" riep een getergde kolonel Nathan Jessup (gespeeld door Jack Nicholson in de film 'A few good men') tegen zijn aanklagers. Westerse 'verdedigingsmuren' lopen nu echter dwars door Irak, Afghanistan, Iran, Syrië, Libanon, Palestina en Noord-Korea. Kolonel Nathan Yessup werd overigens veroordeeld wegens overschrijding van zijn bevoegdheden.


Wie wil vliegen zonder schuldgevoel, moet thuisblijven.
'De nieuwe mens' wil graag genieten zonder schuldgevoel, schrijft het blad Goodies. Als het over reizen en luchtvaart gaat, laten journalisten hun gezonde verstand en hun kritische onafhankelijkheid thuis. Vliegen is niet alleen hinderlijk, verspillend, vervuilend en klimaatbedervend, maar ook verslavend en corrumperend.


Het Israëlische krachtenveld verstoort menig moreel, journalistiek en politiek kompas.
Het varen van 'een onafhankelijke, kritische en consequente' koers, blijkt voor media vrijwel ondoenlijk zodra zij in het krachtenveld van Israël komen.


'Peace, Propaganda & The Promised Land': Het succes van de 'Hasbara'.
Deze indrukwekkende documentaire over de berichtgeving en beeldvorming door de media over 'Het Conflict' in het Midden-Oosten liet zien hoe actief en succesvol Israël de politiek en de media bespelen om de bezetting en onderdrukking van de Palestijnen te rechtvaardigen of het liefst zelfs helemaal buiten beeld te houden.


Pers is vaak laks in toegeven klacht
Niemand, geen politicus, bestuurder of burger, kan ooit de journalistiek effectief bekriseren. De journalistiek heeft in maatschappelijke discussies immers steeds zowel het eerste als het laatste woord. Zelfs in een 'rectificatie' wordt vaak nog een trap ná gegeven.


Liegende koppen bewijzen het gelijk van Donner
Hoe terecht het pleidooi van Donner voor democratische en rechterlijke controle op de journalistiek was, werd prompt bewezen door een leugenachtige kop boven het verslag van zijn speech: 'Kritiek van pers ondermijnt vertrouwen in de overheid.' Dat had Donner dus helemaal niet beweerd!


Het 'Verdonk-criterium': Een weblog, reactie of discussiebijdrage is toelaatbaar (en mag dus niet worden verwijderd of bestraft) als die niet nóg kritischer, grover, onaangenamer of onredelijker is dan wat columnisten etc. schrijven over de actuele 'journalistieke pispaal-van-dienst'.


Wat Blokker mag, mag een Blogger ook.
Het weblog en ook de reactieruimte onder het Commentaar zijn publieke 'muurkranten'. Burgers mogen deze naar eigen inzicht en in hun eigen woorden vullen met hun teksten. Zodra iemand van deze mogelijkheid gebruik maakt en zich daarbij houdt aan een paar simpele Gebruiksvoorwaarden c.q. Spelregels komt er automatisch een overeenkomst tot stand tussen die gebruiker en de Volkskrant, waarbij voor laatstgenoemde de plicht ontstaat om haar toezegging tot het verlenen en mogen gebruiken van deze publicatiemogelijkheid na te komen. Als de Volkskrant een reactie verwijdert, pleegt zij contractbreuk en schendt bovendien het burgerrecht op vrije meningsuiting op een door de Volkskrant aangeboden en beheerd PUBLIEK FORUM.


De i-burger als onmisbare tegenhanger van de journalistiek.
Burgers zijn burgers, en alleen journalisten zijn journalisten. 'And never the twain should meet', denk ik dan, met een variatie op de beroemde woorden van Rudyard Kipling. 'Burgerjournalisten' waren oorspronkelijk journalisten die zich aan de kant van de burgers schaarden. Dat klinkt logisch, maar is het helaas niet. Burgerjournalist' als 'martelaar voor de persvrijheid'. Het moet niet gekker worden. Burgers zijn geen journalisten. Er zijn immers ook geen 'burger-tandartsen'.


Journalist is een koekoek die zijn agenda in andermans nest legt.
'Journalitiek' is het zodanig selecteren, filteren, verdraaien, en bewerken van politieke standpunten dat zij passen in de politieke agenda van de journalist.


Spindoctors benutten mediacratie.
'Spindoctors' kunnen niet zonder journalisten, maar het omgekeerde geldt ook. Journalisten laten zich bewust en onbewust gebruiken voor doeleinden die met journalistiek niets meer te maken hebben.


'Sportieve rijder' hoort aan de schandpaal, ipv met lauwerkrans op een troon.
'Sportief rijgedrag' is in de praktijk niet te onderscheiden van agressief rijgedrag. Het moet dus hard worden aangepakt in plaats van gepropageerd door autobranche en -journalistiek.


Een onevenwichtig Commentaar.
Men moet niet mensen bestrijden om hun ideeën, maar ideeën ontkrachten die strijdig zijn met het belang van de samenleving.


Verbanning van kritische VK-bloggers is in strijd met Gebruiksvoorwaarden. En niet alleen daarmee..
De Volkskrant misbruikt de Gebruiksvoorwaarden en de Spelregels van haar website om kritische VK Webloggers de mond te snoeren. (10-04-2006)


Iran: Demoniseren is een contraproductieve manier van bekritiseren.
De Volkskrant besteedt veel aandacht aan allerlei kwalijke aspecten van Iran. Dit is in veel opzichten terecht, maar minder begrip en waardering verdient het consequente demoniseren van dit land als een propagandistische voorbereiding een 'preventieve aanval' door Israël en/of V.S.


De term 'joods-christelijk' is innerlijk tegenstrijdig én in strijd met art. 1 Grondwet.
De Europese cultuur wordt vaak als 'joods-christelijk en humanistisch' gekenschetst. Dat is merkwaardig, want met name op het vlak dat door art. 1 Gw. wordt bestreken, zijn die tradities strijdig met elkaar. Persoonlijk ben ik voor handhaving van artikel 1 Gw., maar dat moet dan wel consequent gebeuren.


Schiphol: Zonder herrie, stank en roet was er ook geen wantrouwen.


Bah, Gummbah blijft. Of mogen wij daarover stemmen?


"Read what bloggers say about this article."
Laat journalisten, columnisten en commentatoren de hete adem van bloggende lezers in hun nek voelen. Meer interactie met de burger maakt een einde aan journalistieke vrijblijvendheid en een begin aan publieke verantwoording. Of is dat wishful thinking?


Pieter Broertjes: Journalistieke hypocrisie is ook kwetsend..
Met al zijn mooie praatjes kan hoofdredacteur Pieter Broertjes niet aannemelijk maken dat zijn krant ruimhartig omgaat met critici en dissidenten die meningen uiten die de redactie niet welgevallig zijn.


Weblog biedt tegenspraak aan de journalistiek. En dat is nodig ook.
Wat de journalistiek nodig heeft, is meer weerwerk en tegenspraak. Met de komst van internet en het blogwezen, is dat technisch gemakkelijk te realiseren, maar de geesten zijn nog onwillig.


Sportjournalistiek: onmisbaar in de marketing-mix van profsport.
De sterkste kant van sportjournalistiek is tegelijk haar meest kritiekwaardige: Haar publiciteitsfunctie ten behoeve van een commerciële bedrijfstak waarin aan iedere naam (en dus ook aan iedere vermelding daarvan) een groot financieel belang verbonden is.


Ons maatschappelijk vertrouwen is weggehoond.
'Het gebrek aan vertrouwen van de consument staat niet los van het wantrouwen in de politiek,' schrijft de commentator op 24/11/05. Look who's talking.. Het enige wat burgers van de politiek weten, is hun door de journalistiek verteld..


Etnomarketing is OK. Etnojournalistiek niet.
De nieuwe verzuiling heeft diepere wortels en is dus hardnekkiger dan de vorige. Journalistieke vormen van patronage en cliëntelisme dragen bij aan het institutionaliseren van etnoculturele scheidslijnen.


De waakhond van onze democratie is vals.
"De lezer schrijft. De krant antwoordt." Einde discussie? Ja, want journalisten discussiëren niet, maar (ver)oordelen alleen.


Anonieme Commentator, maak u bekend.
Anonieme Commentator, maak u bekend, open uw vizier en laat uw lezers weten wie het hoofdredactionele Commentaar schrijft. Want wat is de waarde van een mening waar niemand persoonlijk verantwoordelijkheid voor neemt?


Multiculturalisten propageren nu wat zij zelf om zeep hadden geholpen: Één samenleving.
Een overkoepelende en gemeenschappelijke samenlevingscultuur dient als maatschappelijk richtsnoer, sociaal bindmiddel en als basis voor solidariteit.


'Multiculturele samenleving' was niet democratisch gelegitimeerd.
De 'multiculturele samenleving' geldt nog steeds als 'een centrale politieke doelstelling', maar deze is nooit helder geformuleerd in partijprogramma's of andere politieke of journalistieke publicaties.


'Multiculturele samenleving' in 1991: Waar was Paul Scheffer?
In september 1991(!) drukte NRC Handelsblad mijn kritiek op de zogenaamde multiculturele samenleving over drie kolommen af: "Onvrede over onbeheerste groei geen xenofobie". Niet alleen over de gewenste mate van integratie maar zelfs over de inhoud van dat begrip zelf voert men een bittere discussie over de hoofden van de direct-betrokkenen.


Hun/hen, de meest gemaakte taalfout.


Eigen Volk Anders?
Een rabbijn verkondigde in bijzijn van premier Balkenende dingen die andere mensen niet mogen dénken, laat staan hardop zeggen. Het beginsel 'Eigen Volk Eerst' kent kennelijk ook geaccepteerde vormen en uitingen.


Martijn van Calmthout ('Kennis') schrijft roddelverhaal vol fouten.
De Volkskrant nagelt een kritische, maatschappelijk betrokken en milieubewuste burger zonder vorm van proces aan de publieke schandpaal. "Wie zich gepakt voelt, gaat maar naar de rechter," schrijft de Ombudsman van de Volkskrant doodleuk.

"Palestijnen": Etnische zuivering door middel van aanhalingstekens.

Nederlands bijdrage aan de bezetting en onderdrukking van de Palestijnen bestaat uit het (laten) doorvoeren van Amerikaans wapentuig via Schiphol naar het oorlogsgebied.

Van Thillo, een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht. ‘ (4 maart 2009)

Als banneling mag je de opiniepagina's van de Volkskrant zelfs niet lézen. Onvrijheid van meningsvorming? (18 augustus 2010)

'Milieuschade olieramp erger dan gedacht.' (5-8-2010. Update: 24-8-2010.)

Verbanning dient meestal om kritiek uit te schakelen. Leve de democratie. Leve het publiek debat.  (25-6-2010)
Is Israël 'frontlinie tegen oprukkend islamisme' of juist bruggehoofd van westers imperialisme?  
(24-4-2010)

Censuur en gescheld zijn geliefde wapens van de Israël Lobby. En stigmatisering, natuurlijk.  (2-4-2010)
Reacties van lezers: Democratische en onaantastbare meningsuitingen of verwaarloosbare bagger?  (1-4-2010)
Critici de mond snoeren en de oppositie verbannen, dat is wat dictators en journalisten willen.  (14-3-2010)
Volkskrant, open uw vizier en benoem uw nieuwe identiteit en gewijzigde signatuur!  (25-9-2009)
Valse beschuldigingen zijn bedoeld om eerlijke discussie over Israël/Palestina te saboteren. 
(14-9-2009)

'Israël Facts': Propaganda is geen opinie.  (8-6-2009)

Volgens de Volkskrant hoort Israël bij 'de landen die de mensenrechten serieus nemen'.  (22-4-2009)

De financiële journalistiek popelt om de volgende luchtbel te kunnen opblazen.  (21-4-2009)
Aandacht voor religieuze (of etnoculturele?) crisis groter dan voor de financiële en economische. (14-4-2009)
Rechtsongelijkheid in het publieke debat. (Columnisten zijn slechts betaalde bloggers.(3-4-2009)
Wat columnisten mogen, mogen reageerders zeker: In vrijheid hun mening uiten.  (1-4-2009)
Censuur en verbanning: De terreur van de willekeur. 
(9-3-2009) 

 

+  Nog vele andere. (Wordt vervolgd.)Naar 'Bijdragen van RvW aan het publieke debat'

Naar Startpagina van 'Amstelveen Kan Beter'