AMSTELVEEN KAN BETER

Bijdragen van RvW aan het publieke debat
op het reactie- en discussieforum
van Amstelveen.Blog.


Het gemak van luie media
Door Johan Bos op 29 december 2014 om 14:52, in de categorie Column.
http://amstelveen.blog.nl/column/2014/12/29/het-gemak-van-luie-media#comment-219122

‘Luie journalisten maken het de voorlichter gemakkelijk’. Dacht ik al, maar ik citeer nu letterlijk zo’n voorlichter (zelf ook journalist geweest), aan het woord in het blad van perscentrum Nieuwspoort. Wat Amstelveen betreft, heeft hij het gelijk aan zijn kant. 
Hoewel: dat gemak heeft hier niet zo zeer met journalistieke luiheid te maken, maar vooral met het feit dat er nagenoeg geen professionele redactie bij enig lokaal medium meer over is. Zodat journalistiek in deze stad voornamelijk blijft bij klakkeloos doorgeven wat de overheid kwijt wil. Uiteraard maken voorlichters daar gebruik van. Zij heten tegenwoordig trouwens communicatie adviseurs, in de praktijk de omschrijving van een reclamefunctie ten behoeve van bestuurders.
Met communicatie over gevoelige onderwerpen gaat het standaard mis. Niet alleen in Amstelveen trouwens. De communicatie rond de hoofdstedelijke Noord-Zuidlijn liep dermate in de soep dat er tenslotte een extern bureau werd ingehuurd, gespecialiseerd in ombuigen van communicatieve rampscenario’s.  Het gaat nu blijkbaar aanzienlijk beter. Het eerste wat dat bureau deed was de luiken open gooien en optimale transparantie bewerken, zodat de burgers zich niet langer belazerd voelden.
Eigenlijk kan ik het de voor éénrichtingsverkeer zorgende communicatiemeisjes en –jongens op het raadhuis niet eens kwalijk nemen dat vrijwel alle media op hun gezag vrijwel louter His Masters Voice naar buiten brengen. De bestuurlijk beleden transparantie bestaat in de praktijk niet. B&W en gemeenteraad krijgen vrijwel geen tegenwind. Als die even de kop opsteekt in de media, horen de aanstichters ervan al snel dat zij onfatsoenlijk zijn, een grens hebben overschreden, karaktermoord plegen enzovoort. In keurig Amstelveen lijkt argwaan jegens de overheid, ooit behorend tot de standaard uitrusting van de journalist, tot het minpunt te zijn gedaald.
Geen balans
Logisch dat voorlichters daarvan gebruik maken. Zij worden erbij geholpen doordat er geen enkele kwantitatieve balans meer bestaat tussen enerzijds het tot enorme omvang uitgegroeide blik gemeentelijke communicatiemensen en anderzijds de – grotendeel met amateurs werkende – controlerende media. Zowel de PR van de lokale overheid als de plaatselijke media lijken aan die situatie gewend geraakt. Dat bevordert niet bepaald de waakzaamheid en de kwaliteit.
“In vind woordvoerders niet zo professioneel”, zei Cees den Bakker, hoofd persvoorlichting van Siemens, in Nieuwspoort Nieuws. Hij verruilde journalistiek en voorlichting (vooral voor overheidsinstituten) in zijn loopbaan geregeld, dus zat afwisselend aan beide kanten van de tafel. Volgens hem bestaan de ‘afhouders, de luikendichthouders’ in het communicatiegilde nog altijd. “Als journalisten daar een hekel aan hebben, snap ik dat. Als journalist zei ik wel eens: Er werken 3000 ambtenaren op het departement om de minister uit de wind te houden. Terwijl die bewindsman vaak niet eens weet dat verslaggevers worden afgehouden. Wanneer in mijn radiotijd de woordvoerder van een wethouder niets liet horen, belden we de wethouder zelf. Dat vinden voorlichters niet leuk, maar het is de consequentie van een bepaald gedrag. Als ik voorlichter ben, gaan ze om mij niet heen: je hebt van mij meer lol dan last”.
Onzin
In Amstelveen neemt een beetje journalist natuurlijk rechtstreeks contact op met de wethouder. Die is tenslotte politiek verantwoordelijk en niet zijn woordvoerder. In de loop der jaren kwam ik in dat metier lokaal trouwens soms lieden tegen die misschien wel waren opgeleid, maar kennelijk niks hadden geleerd en alles volgens de theorie van het boekje deden. Zodat zij, veelal niet eens in Amstelveen wonend, de grootst mogelijke onzin uitkraamden.
Ik zeg niets van de nu zittende woordvoerders op het raadhuis. Alleen dat zij de heilzame tegenwind van een krachtige journalistiek missen. De tijd is voorbij dat er behalve een florerende lokale pers, ook stadsedities van alle tien nog bestaande landelijke dagbladen waren. Van Handelsblad tot Telegraaf en van Volkskrant tot Vrije Volk en De Tijd. Om er maar een paar te noemen. Toen zat de perstribune bij de gemeenteraad altijd vol met tien of meer verslaggevers. Bij wat er nog van alle media over is, komt men nog weinig journalisten tegen die hun vak als een roeping beschouwen, verzucht Den Bakker. Met volledig respect voor de anderhalve man en een paardenkop die als journalistieke roependen in een woestijn overbleven, kan ik hem niet geheel ongelijk geleven.
In Amstelveen trad heel lang geleden één voorlichtster aan. Die noemde zich trouwens geen woordvoerder. Het woord werd door de bestuurders en raadsleden zelf gevoerd. Volgens mij was de communicatie toen niet zoveel slechter.

Lees ook      :  Rob Oudkerk: ‘Weg met voorlichters’
Lees ook      :  Verbannen

Lees ook            :    D66 : ‘Investeren in vertrouwen van burgers’

REACTIES

frank bikker
Maar wiens fout is dat nu? De media zelf, waar tegenwoordig alles door een commerciele bril bekeken wordt en/of desinteresse van het publiek/bevolking. Ik denk beiden, maar ik mag wel concluderen dat deze ontwikkeling geen verrijking is voor de democratie die wij zogenaamd altijd zo hoog in het vaandel hebben staan.
29 december 2014 at 19:53  

Robert van Waning
Lokale media die voor hun inhoud en inkomsten afhankelijk zijn van gemeentebestuur en -ambtenaren, werden in Engeland ‘Townhall Pravda’s’ genoemd, omdat zij – net als vroeger het Sovjet-Russische partijblad Pravda – louter His Masters Voice naar buiten brengen.
In Engeland zijn zulke kranten nu al enige tijd bij wet verboden, omdat zij als schadelijk voor het functioneren van de lokale democratie werden beschouwd.
Zij controleren namelijk niet de politieke en bestuurlijke macht en zij bieden daaraan ook geen tegenspraak door middel van commentaren van kritische en onafhankelijke columnisten, commentatoren en burgers.
Het monopolistische Amstelveens Nieuwsblad alias Dichtbij is zo’n typische Townhall Pravda, die van onze lokale democratie een beschamende schijnvertoning maakt.
Onder de valse vlag van onafhankelijke journalistiek krijgen de Amstelveense burgers alleen de informatie voorgeschoteld die het gemeentebestuur en -bureaucratie kwijt willen. Voor onwelgevallige kritiek is geen plaats, of alleen ergens achterin, onvindbaar tussen een overdaad aan advertenties. Op de website worden kritische commentaren door middel van censuur ontmoedigd. Lastige burgers worden verbannen en zodoende uitgesloten van deelname aan het lokale politieke debat.
B&W en gemeenteraad krijgen zo inderdaad vrijwel geen tegenwind, zoals Johan Bos hierboven terecht opmerkt.
Het merkwaardige is dat raadsleden van lokale partijen van deze -in democratisch opzicht onwenselijke – situatie op de hoogte zijn. Je hoort ze er echter niet over. Iedereen is bang voor de macht van de media, zelfs als die niet journalistiek van aard zijn.
Dit is democratie op z’n Amstelveens. Dat kan niet alleen beter, maar het moet ook beter.
30 december 2014 at 14:51  

Johan Bos
Dus gemeenten adverteren in niet één Engelse krant? Kom nou. En daar houdt de vergelijking op met de door u vermaledijde lokale krant. Ik las trouwens in die krant een pittige column van Geertje Visser over de burgemeester, toen die een nevenfunctie aanvaardde bij nota bene de door De Telegraaf geinitieerde omroep WNL. Zou in de door u bedoelde soort ‘gemeentebladen’ toch niet kunnen? Overigens komen door de formule van Dichtbij.nl juist lastige burgers aan het woord, zij het niet altijd met feitelijke kennis van zaken, maar dat terzijde.
30 december 2014 at 16:41  

tante Bep
En wederom gaat rvw niet in op de opmerking van Johan Bos over de colomn van Greetje Visser over de nevenfunctie van de burgemeester bij WNL. Dit is altijd hetzelfde bij deze man: negeren en weer zijn eigen riedeltje afdraaien.
30 december 2014 at 20:13  

Johan Bos
Ook niet op mijn vraag over de Engelse kranten trouwens.
30 december 2014 at 20:29  

Geertje
“Zij controleren namelijk niet de politieke en bestuurlijke macht en zij bieden daaraan ook geen tegenspraak door middel van commentaren van kritische en onafhankelijke columnisten, commentatoren en burgers.”
Vind je? Ik ben dan wel geen journalist, wel schrijf ik nu 1 jaar stukjes voor de door jou genoemde krant en heb nog nooit 1 letter hoeven wijzigen of onderwerpen hoeven mijden.
30 december 2014 at 15:14  

Robert van Waning
@Geertje, de redactie van Dichtbij heeft kennelijk geen inhoudelijke bezwaren tegen jouw keurige columns. Zoals je weet heb ik andere ervaringen en mag ik al driekwart jaar mijn meningen niet meer op Dichtbij uiten; niet in reacties, niet in discussies en ook niet meer in ‘meeschrijf’-artikelen. Verbannen, monddood gemaakt, uitgeschakeld, ausradiert.
Daar heb jij nooit een column aan gewijd, terwijl er toch iets over in onze Grondwet, in het EVRM en in het buitenland BUPO-verdrag staat. Iets over een fundamenteel en onvervreemdbaar mensen- en burgerrecht dat in Amstelveen kennelijk gewoon mag worden geschonden.
Zonder vrijheid van meningsuiting voor alle burgers (‘behoudens hun verantwoordelijkheid voor de wet’) en zonder een open en eerlijk publiek debat is er geen sprake van democratie.
Redacties moeten zich zelf ook houden aan hun eigen Gebruiksvoorwaarden. Het willekeurig uitsluiten van reageerders en discussierders die zich keurig aan ale regels houden, is op zijn minst onbehoorlijk.
Als reageerders met elkaar discussieren, is het oneerlijk en onrechtvaardig om persoonlijke beschuldigingen te laten staan, maar het verweer van de beschuldigde te verwijderen.
Als iedereen wegkijkt en niemand protesteert, dan verandert er niets.
Johan Bos heeft in zijn jonge jaren destijds schrijfmachines voor dissidenten opposanten de Sovjet-Unie binnengesmokkeld. Kennelijk geloofde hij toen nog wel in verzet tegen onvrijheid, onrecht en onrechtvaardigheid.
30 december 2014 at 18:45  

Johan Bos
Elke vergelijking tussen wat er inde Sovjet Unie gebeurde en de vrijheid van meningsuiting die wij in dit land hebben, is ridicuul. Het ging daar niet om infiltratie in een van de (staats) media, maar om andersoortige eigen uitgaven. Het staat hier iedereen vrij op eigen blog, in print en wat dan ook zijn mening kenbaar te maken. In de SU was het zelfs verboden een schrijfmachine te hebben, zeker als die niet was geregistreerd, wat inhield dat de producties er op werden gecontroleerd. Wie dat met de hedendaagse situatie in Nederland vergelijkt, is toch een beetje de verstandelijke draad kwijt.
30 december 2014 at 20:06  

tante Bep
Een beetje!?
30 december 2014 at 22:07  

tante Bep
Om niet te zeggen; een gotspe
31 december 2014 at 19:06  

frank bikker
De reden dat de hr. rvw verbannen is van dichtbij.nl ligt in het feit, dat hij zich voortdurend niet hield aan de lokale onderwerpen. Tevens heeft hij persoonlijke rancune tov de hr. Raat tav van het door hem ervaren als niet handhavenbeleid van het scooterverbod op het Stadshart. Dit onderwerp haalde hij er te pas en te onpas bij tot vervelens aan toe. Krijgt hij niet gelijk dan begint hij dossiers aan te leggen over de personen die hem geen gelijk geven of hem belachelijk hebben gemaakt. ( Ik sta er ook in en ik ben daar erg gelukkig mee!) Of iemand daarop zit te wachten? Mensen lachen er alleen maar om, maar dat heeft de hr.rvw met al zijn intelligentie blijkbaar niet door.
30 december 2014 at 20:06  

Robert van Waning
Johan Bos schrijft dat vrijwel alle media louter His Masters Voice naar buiten brengen en dat zodoende de bestuurlijk beleden transparantie in de praktijk niet bestaat.
“B&W en gemeenteraad krijgen vrijwel geen tegenwind,” schrijft Johan Bos.
Zullen wij het daar eens over hebben? Dat is namelijk de topic. Niet ik.
@Frank Bikker, jij begint weer te onpas over Raat en scooters. Ik niet.
@Johan Bos, iedere situatie waarin mensen vanwege machtsmisbruik niet vrij zijn om hun meningen te uiten, is te vergelijken met andere waarin dat ook niet kan. Ik had ook kunnen verwijzen naar China, Zimbabwe, Noord-Korea, Birma of de DDR.
Een grappig stukje is nog geen column. Geertje vormt kennelijk geen bedreiging van de lokale politieke orde. Zij mag dus vrijuit kwebbelen.
‘Townhall Pravda’s’ zijn in Engeland bij wet verboden omdat zij van lokale democratie een schijnvertoning maken. Daar gaat uw artikel trouwens ook over.
30 december 2014 at 21:20  

frank bikker
Weer uit zijn verband gerukt. Ik zei: de redenen dat je bij Dichtbij.nl een ban hebt gekregen zijn; De andere reden negeer je ook maar weer voor het gemak.
30 december 2014 at 22:04  

Robert van Waning
Off-topic, Frank, tenzij je mij een ‘lokale reden’ wilt noemen. Er was domweg geen geldige reden voor mijn verbanning. De redactie van Dichtbij is echter te laf om dat toe te geven.
Het onderwerp is de democratische schijnvertoning van onze lokale politiek en bestuur. Laten wij het daarover hebben.
30 december 2014 at 22:41  

Johan Bos
Ik mag dus niet zeggen dat wie de niet bestaande persvrijheid in die schurkenstaten vergelijkt met de situatie in Amstelveen, toch redelijk ridicuul bezig is? Als die echt vergelijkbaar waren zaten u en ik allang achter slot en grendel of waren wij vermoord. Ik kom op voor Geertje, omdat zij over de humor beschikt die velen ontberen en zij gewoon goed kan schrijven. Als zij geen columniste is, dan is niemand dat in deze stad.
31 december 2014 at 12:03  

Robert van Waning
Tegenspraak is geen spreekverbod, Johan.
U hoeft niet op te komen voor Geertje want zij wordt niet aangevallen. Alleen tegengesproken. Zoiets heet een discussie. Geertje vergeleek haar eigen vrijheid van meningsuiting met de mijne. Zoaks u weet verschillen die nogal. Geertjes kritiek op onze WNL-burgemeester was een uitschieter die zij zich – denk ik – niet al te vaak kan permitteren.
Iedere verbanning kan worden vergeleken met alle andere elders, want de bedoeling en het effect zijn hetzelfde: onvrijheid.
31 december 2014 at 13:36  

Johan Bos
U bent een zielig slachtoffer van de boze, ondemocratische, onfatsoenlijke en louter in dienst van de gemeente opererende pers eigenlijk….Zo goed?
31 december 2014 at 15:24  

Robert van Waning
Prima. Helemaal goed. U richt uw reacties kennelijk ook liever op de persoon ipv op de inhoud.
Ik deel overigens (als enige) uw kritiek op ‘luie’ Amstelveense media die de politiek en het bestuur te weinig weerwerk en tegenspraak bieden.
Gezellige jaarwisseling en een goed Nieuwjaar.
31 december 2014 at 18:34  

Johan Bos
Uit het stuk blijkt overigens dat het in AV niet zo zeer om luiheid der journalisten, maar om de tot een nulpunt gekrompen budgetten der redacties gaat. Uit het feit dat u meent zich daar als enige in de stad druk om te maken blijkt dat u in elk geval de uitzending van RTVA niet hebt gehoord. U zegt zich altijd op feiten te baseren, maar in dit geval zijn het toch echt uw indrukken die u dan kennelijk gemakshalve als feiten hanteert. Een goed nieuwjaar overigens.
1 januari 2015 at 10:39    

Johan Bos
Mijn artikel gaat in hoofdzaak over onder druk staande redactiebudgetten, waardoor er geen of te weinig capaciteit is voor echte journalistiek. Tot verdriet van de journalistiek overigens, maar wel gemakkelijk voor de spreekstalmeesters van de overheid. Hoewel die op deze manier niet leren met kritische media om te gaan. Misschien dat het daardoor standaard fout gaat als burgers eens zelf in opstand komen tegen een bepaalde lokale overheidsmaatregel.
31 december 2014 at 12:07  

gerben
Allen goede jaarwisseling. En dat Robert weer toegelaten wordt op Dichtbij.
30 december 2014 at 23:19 

CeeBee
Het eerste deel ik van harte met je.
31 december 2014 at 9:56  

Robert van Waning
@Gerben, insgelijks en dank voor je steun. Jij en Martine/Madhu zijn daarmee de enigen. De lokale politiek en journalistiek vinden het wel prima zo.
@Geertje, de test voor ware vrijheid van meningsuiting is wat een redactie doet met kritische en onwelgevallige artikelen, columns, ingezonden brieven, reacties en discussiebijdragen.
31 december 2014 at 11:45  

Geertje
Maar Robert, zou een krant als, zeg, de Volkskrant dan álle ingezonden brieven, colums, uitingen en mails die binnenkomen integraal moeten plaatsen, omdat er anders sprake is van mondsnoering? Of, stel ik zou sinds de Rooseveltproblematiek in mijn eigen straat – waarbij ik geen gelijk kreeg – iedere week een brief naar de krant hebben gestuurd en een klinkend artikel hebben ingezonden, hadden die volgens jou dan allemaal geplaatst moeten worden? Ik vrees dat de krant dan een soort telefoongidsformaat krijgt, los van de vraag of hij er interessanter door wordt.
31 december 2014 at 14:18  

Robert van Waning
Geertje, hoe zou jij het vinden als jouw reactie nu was verwijderd omdat jij 10 maanden iets hebt geschreven wat Johan niet was bevallen? En dat hij ook jouw account had geblokkeerd zodat jij alleen nog onder een alias kunt reageren en meedoen aan de openbare discussies?
Hoe zou jij het vinden als jij hier ten onrechte van iets ernstigs werd beschuldigd zonder dat jij je zelfs niet daartegen kunt verweren, zelfs niet met de vraag waarop die beschuldiging is gebaseerd?
Als een discussie uit de hand loopt of als het aantal reacties te groot wordt, dan kan de redactie daaraan een einde maken. Simpel.
Wat Frank Bikker schreef over de reden van mijn verbanning, klopt niet. Op http://www.amsteveenkanbeter.nl kan je lezen hoe mijn permanente uitsluiting tot stand kwam, namelijk nadat ik bezwaar had gemaakt tegen een willekeurige schorsing van 1 week!
Ik wens jou en je dierbaren een gezellige jaarwisseling en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
31 december 2014 at 18:26  

Geertje
Allereerst een gelukkig nieuwjaar. Dit antwoord is echter een wedervraag en geen antwoord op mijn vraag. Hoe zie jij dat dan, zouden alle ingezonden lezersbijdragen een op een moeten worden geplaatst in een krant omdat er anders sprake is van mondsnoeren? En hoe zie je dat dan voor je?
1 januari 2015 at 17:43    

Robert van Waning
Geertje, jouw vraag had ik beantwoord: “Als een discussie uit de hand loopt of als het aantal reacties te groot wordt, dan kan de redactie daaraan een einde maken. Simpel.”
Het gaat trouwens niet om de rubriek ‘Ingezonden brieven’ in de papieren krant. Daar is de beschikbare ruimte inderdaad te beperkt voor alle inzendingen. Bovendien wordt die rubriek nog gerekend tot het ‘journalistieke produkt’ van de krant, waarvoor de redactie volle verantwoordelijkheid neemt. Beide beperkingen gelden niet voor de reactie- en discussieruimte op de website van de krant.
Dichtbij heeft mij niet verbannen vanwege ruimtegebrek en ook niet omdat ik een regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden. De sanctie is willekeurig opgelgd.
1 januari 2015 at 18:08    

Robert van Waning
Geertje, ik heb jouw vraag beantwoord. Ga je nog de mijne beantwoorden?
Probeer je eens voor te stellen hoe het voelt om je meningen niet meer te mogen en kunnen uiten op het forum waarop je dat jarenlang hebt gedaan.
Ondertussen beschuldigen trollen mij op Dichtbij en hier van dingen die ik niet ben en niet heb gedaan. Mijn verweer daartegen werd door de redactie van Dichtbij verwijderd. Dit laatste probleem komt voort uit kritiek die ik al vele jaren geleden op het forum van de Volkskrant heb geuit op de Israelische bezetting, beroving en onderdrukking van de oorspronkelijke Arabische bewoners van Israel. Critici daarvan wordt het leven behoorlijk zuur gemaakt. Opkomen voor fundamentele mensenrechten is echter zowel een recht als een morele en humane plicht.
3 januari 2015 at 17:21    

peterpc
Het moet niet gekker worden, rvw gaat nu een twitteraar/stukkie schrijfster lastig vallen om commentaar, terwijl iedereen al op 3 january doodmoe is van de querulant. Na zijn verbanning deed hij dat ook al op twitter bij Maaike, die jongen van GL, die dame met die griekse naam etc. Gek werden die mensen daarvan. En dat is duidelijk te merken in de A’veense politiek.
Get a fucking life, jankerd.
3 januari 2015 at 18:17   

Robert van Waning
Anoniem schelden. Het zou verboden moeten worden.
Iedereen kan op http://www.amstelveenkanbeter.nl zien dat ik D66 en GL niet heb lastig gevallen, maar wel (tevergeefs) heb gevraagd om hun begrip en hulp.
3 januari 2015 at 18:27    

Robert van Waning
@Geertje, je stelde mij een vraag die ik uitgebreid 2x heb beantwoord. Nu ben ik benieuwd naar jouw antwoord op mijn (tegen)vraag.
4 januari 2015 at 14:02    

PG van Faassen [= peterpc]
Laat die vrouw met rust. Dit begint op stalken te lijken. Op een gegeven moment wil niemand meer reageren op dat slappe geouwehoer van je. Je wilt het maar niet leren.
4 januari 2015 at 18:12    

Robert van Waning
Bemoei je er niet mee, Van Faassen/Peterpc. Ik heb Greetjes vraag beantwoord en nu wil ik graag dat zij hetzelfde doet met mijn vraag. Dat is wel zo eerlijk en beleefd. Dit is geen voer voor jouw hetze.
4 januari 2015 at 21:26    

Robert van Waning
Engelse gemeentebesturen mogen hun officiele en wettelijk verplichte mededelingen aan de inwoners van hun stad niet meer doen in kranten die ten onrechte de indruk wekken dat zij onafhankelijk zijn en algemene journalistiek bedrijven terwijl zij in werkelijkheid financieel afhankelijk zijn van de gemeente en louter ‘His Master’s Voice’-spreekbuizen zijn voor de heersende lokale politiek, bestuur en bureaucratie.
Afgezien van alle gebruikelijke persoonsgerichte opmerkingen heeft verder nog niemand inhoudelijk op het artikel van Johan Bos gereageerd. Hij schreef dat Amstelveense media louter His Masters Voice naar buiten brengen en dat zodoende de bestuurlijk beleden transparantie in de praktijk niet bestaat. B&W en gemeenteraad krijgen zodoende vrijwel geen weerwerk en tegenspraak.
Is iedereen het daarmee eens? Ik wel, zoals jullie weten.
31 december 2014 at 11:29  

Marianne/Madhu/Martine
Voor een ieder een heel gezond, gelukkig, wijs, respectvol en democratisch 2015 gewenst. Hopelijk een jaar zonder uitsluitingen en/of verbanningen. En met een kritische noot naar eventuele onrechtmatigheden. Laten we de vinger aan de pols houden! Met vriendelijke groet.
31 december 2014 at 13:54  

Robert van Waning
Insgelijks, dappere Martine, en dank voor je steun.
31 december 2014 at 18:39  

tante Bep [= PG van Faassen = peterpc]
Huili, huili, huili! Wat ben ik toch zielig.
31 december 2014 at 19:16  

Robert van Waning
@Trol, wat ben jij toch lekker anoniem. Noem eens 1 zinnige inhoudelijke bijdrage van jou in de afgelopen 12 maanden.
31 december 2014 at 20:16  

frank bikker
Insgelijks met natuurlijk een uitzondering voor figuren die er soms racististische/anti -semitische meningen op na houden.
31 december 2014 at 19:15  

Robert van Waning
@Lafaard, noem man en paard, als je durft. Met een deugdelijke onderbouwing van je beschuldiging, natuurlijk.
31 december 2014 at 20:13

frank bikker
Ik heb nergens namen genoemd, hoor, dus als jij je aangesproken voelt, mag je van mij dat doen. Ik heb niets gezegd.
1 januari 2015 at 19:00 

Robert van Waning
Frank, wie bedoelde jij dan met ‘figuren die er soms racististische/anti -semitische meningen op na houden’?
Op Dichtbij heb je mij daarvan beschuldigd. Mijn verzoek om die ernstige beschuldiging te staven, werd door de redactie verwijderd. De stigmatiserende beschuldiging lieten zij echter wel staan. Zo werkt Dichtbij. Dit is de democratische rechtsstaat op z’n Amstelveens..
1 januari 2015 at 19:58  

Robert van Waning
@Johan, u reageert geschrokken op mijn instemming met uw artikel en u probeert nu uw eigen uitspraken enigszins te relativeren. U zou slechts bedoeld hebben dat de sterk ingekrompen redacties van de lokale media domweg te weinig geld en mogelijkheden hebben om hun controlerende en afwegende taak behoorlijk uit te voeren.
Dat kan waar zijn, maar waarom zeggen en schrijven zij dat zelf niet? Waarom luiden zij niet de noodklok over de democratische schijnvertoning die onze lokale politiek en bestuur inmiddels zijn geworden door het gebrek aan weerwerk en tegenspraak?
De journalistiek in onze stad kan toch weigeren om nog langer ‘klakkeloos door te geven wat de overheid kwijt wil’? Zij kunnen hun schaarse tijd en middelen toch aanwenden om B&W en gemeenteraad in ieder geval zo veel mogelijk ‘tegenwind te geven’? Zij kunnen toch protesteren tegen het verwijt dat hun kritiek onfatsoenlijk is en dat zij daarmee een grens overschrijden en karaktermoord plegen? (U lijkt te suggereren dat u persoonlijke ervaring heeft met dit verwijt.)
U merkt terecht op dat argwaan jegens de overheid tot de standaard uitrusting van de journalist behoort. Daar merken wij burgers veel te weinig van. Dat is volgens mij meer een kwestie van mentaliteit en (inderdaad) gemakzucht dan van geldgebrek.
De ‘heilzame tegenwind van een krachtige journalistiek’ waait helaas alleen in uw eigen Amstelveen.blog, maar u lijkt daar dan zelf van te schrikken. Ook voor u dreigt ‘verbanning’ schreef u enige tijd geleden in uw blog.
Alleen goed functionerende ‘checks and balances’ kunnen onze lokale democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig houden.
De rol van betrokken en kritische burgers mag daarbij niet worden onderschat, laat staan dmv censuur en verbanning worden uitgeschakeld.
1 januari 2015 at 11:43 

Johan Bos
Het spijt me, u kunt niet lezen. Ik ben helemaal niet geschrokken, maar citeerde een voorlichter over ‘luie journalisten’ en schreef vervolgens:
‘Hoewel: dat gemak heeft hier niet zo zeer met journalistieke luiheid te maken, maar vooral met het feit dat er nagenoeg geen professionele redactie bij enig lokaal medium meer over is. Zodat journalistiek in deze stad voornamelijk blijft bij klakkeloos doorgeven wat de overheid kwijt wil.’
Waarom anderen niet schrijven, wat ik schreef kan ik natuurlijk niet beoordelen. Moet u mij ook niet vragen. Ik vrees trouwens dat de druk op redacties van media blijft toenemen. Ik vrees dat uw lessen over hoe de journalistiek het hier moet doen, weinig resultaat zullen hebben. Maar waar u vandaan haalt dat ik vreselijk ben geschrokken omdat u mij ergens op attent zou hebben gemaakt betreffende mijn aanpak, is mij echt een raadsel.
1 januari 2015 at 14:13 

Robert van Waning
@Johan, uw artikel bevatte de volgende kritiekpunten op het functioneren van de lokale journalistiek in Amstelveen:
- Wat Amstelveen betreft, klopt het gezegde dat luie journalisten het de voorlichter gemakkelijk maken.
- Journalistiek in deze stad blijft voornamelijk bij klakkeloos doorgeven wat de overheid kwijt wil.
- Argwaan jegens de overheid zou tot de standaard uitrusting van de journalist moeten behoren. In Amstelveen is deze echter vrijwel afwezig.
- De lokale media werken grotendeels met amateurs.
- In de lokale journalistiek werken mensen die wel zijn opgeleid maar die niets lijken te hebben geleerd. Daarom doen zij alles volgens de theorie van het boekje. Omdat zij bovendien niet zelf in Amstelveen wonen, kramen zij vaak onzin uit.
- Vrijwel alle media brengen vrijwel louter His Masters Voice naar buiten.
- De verhouding tussen enerzijds de gemeentelijke communicatiemensen en anderzijds de controlerende media is scheef gegroeid.
- Zowel de PR van de lokale overheid als de plaatselijke media zijn aan deze situatie gewend geraakt. Dat bevordert niet bepaald de waakzaamheid en de kwaliteit.
- De bestuurlijk beleden transparantie bestaat in de praktijk niet. B&W en gemeenteraad krijgen zodoende vrijwel geen tegenspraak.
- De huidige woordvoerders op het raadhuis missen de heilzame tegenwind van een krachtige journalistiek.
Nadat ik hier instemmend op had gereageerd, schreef u dat uw artikel voornamelijk ging over onder druk staande redactiebudgetten, waardoor er geen of te weinig capaciteit is voor echte journalistiek. Een geoefende lezer vond in uw artikel wel wat meer dan die ene constatering.
1 januari 2015 at 15:46 

Johan Bos
Ik vind gewoon dat er in Amstelveen te weinig professionele journalistiek aan het werk is als gevolg van lage budgetten. Het ligt niet aan de hard werkende overgeblevenen, dat u verder uit mijn artikel kon citeren. Mijn kritiek betreft de situatie waarin men terecht is gekomen, niet het gebrek aan ijver van de paar overgebleven collega’s. Ik had het ook niet over de journalistiek, maar over de voorlichters die soms de stad niet kenden. Op het sloeg mijn opmerking dat zij wel waren opgeleid maar weinig hadden gekeerd.
1 januari 2015 at 15:54 

Robert van Waning
Johan, natuurlijk mag u uw journalistieke collega’s beschermen U moet tenslotte wel met hen door één deur kunnen blijven gaan. Journalisten hebben lange tenen, kunnen slecht tegen kritiek maar zij hebben wel goede geheugens en kunnen behoorlijk haatdragend zijn.
U kunt mij echter niet kwalijk nemen dat ik het met alle kritiekpunten in uw artikel eens was. Ik had die zelf ook al herhaaldelijk genoemd. Daar maak je bij het journaille geen vrienden mee, maar de waarheid moet gezegd kunnen worden.
De lokale journalistiek mist de heilzame invloed van krachtige tegenspraak vanuit de burgers, mede omdat zij die naar believen tot zwijgen kan brengen.
En wat dat slechte lezen betreft: Maak alstublieft niet de gebruikelijke journalistieke fout om uw lezers te onderschatten.
1 januari 2015 at 17:06 

Johan Bos
Voor iemand die zegt zich altijd op feiten te baseren, doet u dat toch wel heel vaak kennelijk op gevoelens en indrukken. Ik sta bekend als nogal kritische journalist, maar heb uitstekende contacten met collega’s. Dat u nu weer uw persoonlijke trauma aanvoert als bewijs, vind ik een tikkeltje zwak. Net als het feit dat u blijkbaar volledig heen gaat om de mededeling dat ik mijn lokale collega’s in het artikel niet primair lui, maar worstelend met te lage budgetten aanduidde. Ik onderschat lezers niet, maar constateer dat u een alinea bewust of onbewust over het hoofd zag en vervolgens op grond daarvan constateerde dat ik wel bang zal zijn voor hen. Dat noem ik slecht lezen, zoals u mij dat ook wel eens heeft verweten.
2 januari 2015 at 12:12 

Robert van Waning
Uw artikel bevatte 10 kritiekpunten op het functioneren van de Amstelveense journalistiek en daarmee op dat van onze lokale democratie.
Een van die punten was gericht tegen ‘dat metier’. Omdat u mij had geschreven dat u zich geen journalist (meer?) noemt, was het mij inderdaad ontgaan dat die kritiek geadresseerd was aan de gemeentelijke voorlichters.
Dan blijven er nog negen kritiekpunten over. Die zijn ernstig genoeg om ter harte te worden genomen. Als dat niet uw bedoeling was, moet u erbij zetten: “Vat dit alstublieft niet serieus op.”
2 januari 2015 at 13:26 

Tante Poes from Conneticut
Zucht, de Robert van Waanzin monologen !
5 januari 2015 at 11:31 

Robert van Waning
Monoloog, bij gebrek aan inhoudelijke bijdragen en zinnige tegenspraak. Louter grofheid en anonieme persoonlijke beledigingen. Dit is helaas het niveau van het publieke debat in Amstelveen.
5 januari 2015 at 12:35 

Johan Bos
Ik zou niet meer zo frequent deelnemen aan iets onder mijn waardigheid.
5 januari 2015 at 13:35 

Robert van Waning
Dit is klassiek pestgedrag. Zelfs Johan Bos doet eraan mee omdat mijn kritische inhoudelijke reacties hem niet bevallen. Ondertussen was ik de enige die inhoudelijk op zijn artikel reageerde.
Grofheden, valse aantijgingen, persoonlijke beledigingen, Johan Bos, Jantine vd Hoven en Jan Balk van Dichtbij vinden het allemaal prima zolang men maar niet met gefundeerde kritiek komt.
Dit is democratie op z’n Amsrelveens.
PS
Ik laat mij hier niet wegpesten, want dit is het enige forum waarop ik kan deelnemen aan het publieke debat in mijn woonplaats.
5 januari 2015 at 15:52 

de hr. Mol.
“Dit is klassiek pestgedrag, zelfs Johan Bos doet er aan mee” Wat een jankerig nichtengedrag, zeg! Het lijkt wel of rvw zich voelt genomen door wat stoere ruimgeschapen boys.
5 januari 2015 at 18:57 

Robert van Waning
“Get a fucking life, jankerd,” schreef Van Faassen/Peterpc, die verder niet op uw artikel had gereageerd. Frank Bikker begon weer over antisemitisme en Gerben over zorgverzekering, Geertje Visser stelde een vraag die ook nergens op sloeg (maar gaf geen antwoord op een relevante tegenvraag), Tante Bep deed z’n ‘huilie, huilie-act’ en Heer Mol droomt hardop van ‘ruimgeschapen boys’.
@Johan Bos, u laat al die dingen toe, ook al hebben zij geen betrekking tot het onderwerp en zijn veel van die ‘bijdragen’ in strijd met regels van fatsoen en uw eigen Gebruiksvoorwaarden.
Ziet u echt liever grofheden, persoonsgerichte beledigingen en off-topic geraaskal dan kritische inhoudelijke reacties op uw artikel? U wilt mij toch niet vertellen dat die nare en gore reacties op úw niveau van waardigheid liggen?
Ik was het overigens eens met uw artikel, maar dat lijkt u te zijn ontgaan.
5 januari 2015 at 21:13 

Paul de Winter
Wat kan die RVW drammen zeg het lijkt wel een klein kind!
6 januari 2015 at 14:03 

Robert van Waning
Hr Mol/Tante Bep/Tante Poes/De Winter/Van Faassen/Peterpc (volgens mij zijn jullie één en dezelfde persoon), heb jij nog een inhoudelijke reactie op het artikel van Johan Bos of beperk jij je liever tot je gescheld op mij? Over drammen gesproken..
Ik heb als enige inhoudelijk (dus on-topic) op het artikel gereageerd. Heb je daar misschien nog iets zinnigs over te zeggen?
6 januari 2015 at 15:37

Geertje
Robert, je hebt nog een reactie van mij tegoed. Die liet op zich wachten doordat ik heel soms (héél soms hoor) ook andere dingen doe dan op het internet verkeren ;-)
Om terug te komen op je vraag… Het lijkt me heel vervelend, maar niet onoverkomelijk vervelend. Ik heb in het verleden heel wat fora versleten, ben zelf nooit geband, maar heb wel veelvuldig gezien hoe gebanden elders zelf hun eigen bloeiende fora/discussieplatforms met hun eigen regels oprichtten. Of hun eigen krant/medium begonnen. En ook kun je hier nog steeds terecht. Of op Twitter. Of op Facebook. Ik weet niet precies wat in dezen de grondslag is geweest voor jouw verbanning, maar wat ik wel weet is dat discussies keer op keer – waar ze ook over gaan – lijken uit te draaien op discussies over 1 (jouw) onderwerp. Aan wie dat ligt laat ik in het midden. Zelf ben ik opgehouden met het volgen van de Dichtbijtopics, omdat ik mijn tijd liever anders besteed dan telkenmale in dezelfde discussie belanden. Ook dat is vrijheid.
Googelend op het veelgebezigde woord ‘querulant’ kwam ik dit wel een artikel van de Nieuwe Reporter uit 2006 tegen waarin jouw naam ook wordt genoemd in relatie tot hetzelfde onderwerp. Toen bestond Dichtbij volgens mij helemaal niet. Maar ik vroeg me wel af of het nu écht altijd aan ‘de media’ ligt, aan de spelregels,aan jou of aan een combinatie van die drie.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook een beetje voorzichtig ben met mijn antwoord, want ik heb je website bekeken en het 1-op-1 openbaar maken van e-mails en priveberichten zonder reactiemogelijkheid is niet echt mijn metier. Ik hou me hier verder dus liever buiten en wens iedereen alle goeds voor het komende jaar.
8 januari 2015 at 9:03   /                Beantwoorden  /

 

Geertje
Oh, en nog een toevoeging, mocht je daar over vallen… met “Het lijkt mij heel vervelend, maar niet onoverkomelijk vervelend” bedoel ik dat dat voor míj persoonlijk zo zou zijn. Hoe dat voor jou is, daar ga alleen jij over…
8 januari 2015 at 9:14

 

Frank Bikker
Geertje, je hebt volkomen gelijk. Jij blijft nog netjes, maar bij deze man is iedereen gek, behalve hij.
  

 

Robert van Waning
Geertje, op http://www.amstelveenkanbeter.nl kan je zien hoe mijn verbanning door Dichtbij tot stand kwam. Je kunt dus niet zeggen dat je het niet weet.
Feit is dat ik niet op Dichtbij mag deelnemen aan het publieke debat over lokale en politieke kwesties. Dat is een ingrijpende beperking van mijn vrijheid van meningsuiting, zonder dat ik enige regel heb geschonden.
Mijn website is een publicatie, inderdaad geen forum. Ik verkies openbare fora die aan media verbonden zijn, omdat discussies daar zinvoller en effectiever kunnen zijn. Op Amstelveen Kan Beter staan vzviw geen privebrieven van anderen, maar alleen dingen die zij op openbare fora zoals Dichtbij, nl.blog en Twitter zijn geschreven. Plus natuurlijk mijn eigen teksten. Mensen kunnen op die fora reageren waarop ik ook actief ben. Zo raken discussies niet onnodig versnipperd.
Mijn website fungeert als archief, omdat redacties de neiging hebben om kritische en onwelgevallige teksten te verwijderen. De reacties op dit artikel van Johan Bos zijn een goed voorbeeld van hoe het meestal gaat: Ik schrijf een inhoudelijke on-topic bijdrage en vervolgens word ik persoonlijk aangevallen over scooters, Israel, antismitisme en mijn geestelijke gezondheid en andere off-topic dingen. Ook jouw reactie op mijn eerste inhoudelijke bijdrage had geen betrekking op het onderwerp.
8 januari 2015 at 9:46 

Robert van Waning
Geertje, jij spreekt mij inhoudelijk tegen. Dat is prima en dat noem ik dus 'discussie'. Dat geldt echter niet voor de meeste andere reacties waarin niet wordt gereageerd op wat ik had geschreven.
De volgende reacties zijn bij voorbeeld persoonsgericht en geen inhoudelijke bijdragen aan de duscussie:
- "Wie dat met de hedendaagse situatie in Nederland vergelijkt, is toch een beetje de verstandelijke draad kwijt." [Onjuist en beledigend.]
- "De reden dat de hr. rvw verbannen is van dichtbij.nl ligt in het feit, dat hij zich voortdurend niet hield aan de lokale onderwerpen." [Dit is een leugen. Frank reageert zelf trouwnes heel vaak off-topic.]
- "Tevens heeft hij persoonlijke rancune tov de hr. Raat tav van het door hem ervaren als niet handhavenbeleid van het scooterverbod op het Stadshart." [Off-topic. Ik heb bovendien in geen maanden over Raat en scooters geschreven.]
- 'Get a fucking life, jankerd.' [Typisch Van Faasssen/Peterpc.]
- "Natuurlijk een uitzondering voor figuren die er soms racististische/anti -semitische meningen op na houden." [Off-topic, smadelijk en beschadigend. Een herhaling van een niet-onderbouwde beschuldiging op Dichtbij waartegen ik mij niet mocht verweren.]
- "Zucht, de Robert van Waanzin monologen!" [Anoniem beledigend.]
- "Wat een jankerig nichtengedrag, zeg! Het lijkt wel of rvw zich voelt genomen door wat stoere ruimgeschapen boys." [Anoniem beledigend en grof.]
- "Wat kan die RVW drammen zeg het lijkt wel een klein kind!" [De Winter had zelf niet één inhoudelijke reactie op het stuk van Johan Bos geschreven.]
Ondertussen heeft nog steeds niemand inhoudelijke gereageerd op wat Johan Bos in zijn artikel had geschreven, noch op mijn inhoudelijke commentaar daarop.
8 januari 2015 at 12:57 / Beantwoorden /


Naar Startpagina van 'Amstelveen Kan Beter'.